Lobjong Dön Dünma Triyig—Tibetan

Mind Training (Lojong) | Tibetan Mastersའཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།

བོད་ཡིག

འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Further Information:
Download this text: