Khenchen Ngawang Palzang

Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang

English (9) | Deutsch (1) | Español (1) | Français (1) | Italiano (1) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (9)

Khenchen Ngawang Palzang

Khenchen Ngawang Palzang

Name variants:
  • Dorje Zijitsal
  • Jampal Gyepa Zilnön
  • Khenpo Ngaga
  • Ösal Rinchen Nyingpo
  • Pema Ledrel Tsal
Further Information:
Download this collection:

ས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་བི་མ་ལ། །

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀློང་ཆེན་པ། །

དབྱེར་མེད་ང༵ག་གི༵་དབ༵ང་པོ༵ར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Texts by the great Dzogchen master Khenchen Ngawang Palzang (ngag dbang dpal bzang, 1879–1941), also known as Khenpo Ngakchung:

Buddhist Philosophy

Calling the Guru from Afar

Dzogchen

Guru Rinpoche Prayers

Prayers

Tārā