Prayer to Yeshe Tsogyal—Tibetan

Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersYeshe Tsogyal

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

༈  དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ།  །

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།  །

གསང་མཛོད་སྡུད་པོ་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་མར།  །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།  །

ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །

 

• Download this text: EPUB MOBI PDF