Consecration Series—Tibetan

English (2) | Français (1) | བོད་ཡིག (2)


Buddha statue at Mahabodhi temple, Bodhgaya

Further Information:

ཨོཾ༔ འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌༔

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌༔

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ༔

Lotsawa House presents the following texts related to the practice of consecration (rab gnas):

Download this collection: EPUB MOBI PDF