འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

Tibetan Mastersའཇིགས་མེད་གླིང་པ།

English (24) | Deutsch (5) | Español (4) | Français (6) | བོད་ཡིག (24)

Jigme Lingpa

འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

Name variants:
  • Dzogchenpa Rangjung Dorje
  • Khyentse Özer
Further Information:

༈ ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེའི་གཏེར། །

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། །

འོད་གསལ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །

འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

A series of texts by the great Dzogchen master Rigdzin Jigme Lingpa (rig 'dzin 'jigs med gling pa, 1730–1798), who revealed the Longchen Nyingtik (klong chen snying thig) collection.

Commentaries

Dharma Protectors

Dzogchen

Guru Rinpoche Prayers

Guru Yoga

Ngöndro

Pilgrimage

Practices

Transference (Phowa)

Prayers

Download this collection: EPUB MOBI PDF