Trulshik Rinpoche

Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English (11) | Deutsch (5) | Español (7) | Français (8) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (11)

Trulshik Rinpoche

Kyabje Trulshik Rinpoche

Further Information:

༈ ནམ་པར་སྣང་མཛད་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་གར། །།

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཀུན་དགའ་བོ། །

སྒྱུ་འཕྲུལ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་གཏེར་མཛོད་རྗེ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö ('khrul zhig ngag dbang chos kyi blo gros, 1924–2011), one of the teachers of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama.

Praise

Aspiration Prayers

Long Life Prayers

ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

  རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

   མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་མ།

       བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བསོད་ནམས་བྱེ་བས་མ།

        བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ།

         Download this collection: EPUB MOBI PDF