Biography Series—Tibetan

English (19) | Deutsch (1) | Español (2) | Français (2) | བོད་ཡིག (17)


Drokmi Lotsāwa

Further Information:

Translations of various namthar (rnam thar) or biographical and autobiographical works:

Autobiography

Biographical Prayer

Biography

དྲིན་ཆེན་བླ་མ་འབྲུག་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།

  ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

   འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

    རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

     ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

      ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

       མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

        བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས་བཞུགས།

         ལྭ་དཀར་བསོད་རྒྱལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

          ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའི་བཀའ་ཐང་བསྡུས་པ༔

           Obituary

           Related Topics

           Download this collection: EPUB MOBI PDF