བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Böpa Tulku Dongak Tenpe Nyima

བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

Further information:
Download this collection:

Texts by and about Böpa Tulku Dongak Tenpe Nyima (bod pa sprul sku mdo sngags bstan pa'i nyi ma, 1898/1900/1902–1959):

Biography