རྗེ་དྲུང་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྗེ་དྲུང་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས།

English (3) | བོད་ཡིག (3)

Jedrung Jampa Jungné

རྗེ་དྲུང་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས།

Name variants:
  • Trinlé Jampa Jungné
Further information:
Download this collection:

Texts by and about the Seventh Riwoché Jedrung, Jampa Jungné (ri bo che rje drung byams pa 'byung gnas, 1856–1922):

གསོལ་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

སྔོན་འགྲོ།