མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས།

English (5) | Español (1) | བོད་ཡིག (5)

Khenpo Tsöndrü

མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས།

Name variants:
  • Vīrya
  • Thubten Puntsok Tsöndrü
Further Information:
Download this collection:

Texts by and about Dzogchen Khenpo Thubten Tsöndrü (mkhan po thub bstan brtson 'grus, 1920–1979), popularly known as Khenpo Tsöndrü:

སྨོན་ལམ།

རྣམ་ཐར།

ཤེར་ཕྱིན།

གསོལ་འདེབས།