བླ་མ་ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།བླ་མ་ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ།

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Lama Zhang Tsöndrü Drakpa

བླ་མ་ཞང་བརྩོན་འགྲུས་གྲགས་པ།

Name variants:
  • Lama Zhang Yudrakpa
  • Yudrakpa Tsöndrü Drakpa
  • Zhang Tsalpa
Further information:
Download this collection:

Texts by and about Lama Zhang Tsöndrü Drakpa (bla ma zhang brtson 'grus grags pa, 1123–1193), founder of the Tsalpa Kagyü:

མགུར་གླུ།