ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Namkhai Norbu Rinpoche

ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

Texts by and about Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche (chos rgyal nam mkha'i nor bu, 1938 – 2018):

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།