The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

རེད་མདའ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

English (2) | བོད་ཡིག (2)

དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རེད་མདའ་བ། །

གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about Rendawa Zhönnu Lodrö (red mda' ba gzhon nu blo gros, 1349–1412), the famed Sakya scholar and teacher of Tsongkhapa Lobzang Drakpa:

Rendawa Zhönnu Lodrö

རེད་མདའ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

Name variants:

Gar Tsunne

Further information:

Download this collection:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept