Khandro Tsering Chödrön

Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English (9) | Deutsch (3) | Español (2) | Français (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (9)

Khandro Tsering Chödrön

Khandro Tsering Chödrön

Name variants:
  • Drönma
  • Khyentse Sangyum
  • Tsering Damchö Drönma
Further Information:
Download this collection:

Texts related to Khandro Tsering Chödrön (mkha' 'gro tshe ring chos sgron, 1929–2011), spiritual consort of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö:

Advice