འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Jigme Tenpé Wangchuk

འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག

Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

Texts by and about the Sixth Gungthang Lama, Jigme Tenpé Wangchuk ('jigs med bstan pa'i dbang phyug, 1926–2000):

སྨོན་ལམ།