དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག

བོད་ཀྱི་བླ་མ།དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Tenth Pawo Rinpoche

དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག

Further Information:
Download this collection:

Texts by and about the Tenth Pawo Rinpoche, Tsuklak Mawé Wangchuk (gtsug lag smra ba’i dbang phyug, 1912–1991):

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།