རིག་འཛིན་བརྒྱད།

Deities › Eight Vidyādharas

English (4) | བོད་ཡིག (4)


Hūṃkāra

Download this collection:

Texts related to the eight vidyādharas (rig ‘dzin brgyad) of India:

བྱིན་འབེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

ཚེ་སྒྲུབ།

Related Topics