Atisha’s gebed tot Arya Tara

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Indian MastersAtiśa Dīpaṃkara

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | བོད་ཡིག

Atiśa Dīpaṃkara

Green Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Atisha’s gebed tot Arya Tara

 

ཨོཾ། འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om, jikpa gyé kyobma la chaktsal lo

Oṃ! Hulde aan de vrouwe die ons beschermt tegen de acht angsten!

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tashi palbarma la chaktsal lo

Hulde aan de vrouwe die straalt met de pracht van alles wat voorspoedig is!

ངན་སོང་སྒོ་འགེགས་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ngensong go gekma la chaktsal lo

Hulde aan de vrouwe die de deur naar lagere wedergeboorten sluit!

མཐོ་རིས་ལམ་འདྲེན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tori lam drenma la chaktsal lo

Hulde aan de vrouwe die ons leidt op het pad naar hogere rijken!

རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྡོང་གྲོགས་མཛད། །

taktu khyé kyi dongdrok dzé

U die me altijd heeft ondersteund met uw zorg,

ད་དུང་ཐུགས་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

dadung tukjé kyab tu sol

bescherm me ook nu met uw grote mededogen, bid ik!

 

འདི་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤའི་བླ་མ་གསེར་གླིང་པ་མཇལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་གྲུ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་རྒུད་པའི་འཇིགས་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གསོལ་བ་འདི་གཏབ་པས་སྒྲོལ་མ་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ནས་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབ་པར་གྲགས་སོ། །

Het is algemeen bekend dat toen de Kostbare Heer Atisha over de grote oceaan reisde om zijn leraar Serlingpa te ontmoeten en het schip op enig moment gevaar liep te zinken, hij dit gebed uitsprak. Het gevolg was dat Tara rechtstreeks aan hem verscheen en hem redde van alle gevaren.

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept