Gebed voor het lange leven van Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal)

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersAlak Zenkar Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Alak Zenkar Rinpoche

Patrick Gaffney

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཕ་ཁྲིགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Gebed voor het lange leven van Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal)

door Alak Zenkar Rinpoche

 

ཕ༵་མཐའ་ཡས་པའི་ཚེ་དང་ཡེ༵་ཤེ༵ས་ཀྱི། །

pa tayepé tsé dang yeshe kyi

Moge de gezamenlijke, krachtige en wensvervullende Overwinnaars,

མཆོག་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་དབ༵ང་རྒྱ༵ལ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །

chok jin yizhin wanggyal lhatsok kyi

die de allerhoogste geschenken van grenzeloos leven en wijsheid verlenen,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

chimé tsé yi ngödrub malüpa

alle verworvenheden van lang leven en onsterfelijkheid toekennen

ཁྲི༵གས་ཆགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

trikchak gyün michepar tsal du sol

in een ononderbroken en onvergankelijke stroom, zo bidden wij!

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་དྲིན་ཅན་ནི་ན་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ཕ་ཁྲིགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ཚིག་ཅིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཕྲན་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། །།

Als antwoord op de aanhoudende verzoeken van mijn dierbare buurvrouw Nina-la, die me vroeg een gebed te schrijven voor het lange leven van de hooggeachte Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal-la), werd dit gecomponeerd door Thubten Nyima (Alak Zenkar Rinpoche). Moge Heer Amitayus zijn zegen schenken opdat de omstandigheden gunstig zijn voor de vervulling van ons gebed.