Gebed voor het lange leven van Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal)

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersAlak Zenkar Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Alak Zenkar Rinpoche

Patrick Gaffney

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཕ་ཁྲིགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Gebed voor het lange leven van Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal)

door Alak Zenkar Rinpoche

 

ཕ༵་མཐའ་ཡས་པའི་ཚེ་དང་ཡེ༵་ཤེ༵ས་ཀྱི། །

pa tayepé tsé dang yeshe kyi

Moge de gezamenlijke, krachtige en wensvervullende Overwinnaars,

མཆོག་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་དབ༵ང་རྒྱ༵ལ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །

chok jin yizhin wanggyal lhatsok kyi

die de allerhoogste geschenken van grenzeloos leven en wijsheid verlenen,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

chimé tsé yi ngödrub malüpa

alle verworvenheden van lang leven en onsterfelijkheid toekennen

ཁྲི༵གས་ཆགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

trikchak gyün michepar tsal du sol

in een ononderbroken en onvergankelijke stroom, zo bidden wij!

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་ཁྱིམ་མཚེས་དྲིན་ཅན་ནི་ན་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ཕ་ཁྲིགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ཚིག་ཅིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཕྲན་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།། །།

Als antwoord op de aanhoudende verzoeken van mijn dierbare buurvrouw Nina-la, die me vroeg een gebed te schrijven voor het lange leven van de hooggeachte Patrick Gaffney (Yeshe Wangyal-la), werd dit gecomponeerd door Thubten Nyima (Alak Zenkar Rinpoche). Moge Heer Amitayus zijn zegen schenken opdat de omstandigheden gunstig zijn voor de vervulling van ons gebed.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept