Offerande voor voorspoed

Deities › Gesar | Practices › Wealth & Prosperity | Practices › Offering | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Gesar Series

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཕུད་མཆོད་ཕྱྭ་གཡང་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས།

Gesar – Grote wolken aan offergaven voor voorspoed

 

བཟའ་བཏུང་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་ཅི་ཡང་རུང་སྟེ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཡིད་ཀྱི་སེང་ཆེན་གཏེར་བདག་ཝེར་མའི་ཚོགས་ལ་འདི་ལྟར་མཆོད་པར་བྱའོ། །

Zegen voedsel, drank en andere levensbehoeften, alles wat geschikt is; in gedachten schenken wij dit op deze manier aan de Grote Leeuw Gesar en scharen terma-meesters en werma’s. Vervolgens:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ། མདུན་གྱི་ནམ་འཁར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་དཀར་དབུས། །

om ah hung, dün gyi namkhar dütsi trin kar ü

Om ah hung! In de ruimte voor mij, te midden van een witte wolk nectar,

ཕྱྭ་གཡང་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི། །

chayang sam pel yizhin norbu ni

is het wensvervullende juweel dat voorspoed doet toenemen:

གེ་སར་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ། །

gesar dralhé gyalpo chenpo la

Gesar, grote koning van de dralha’s,

རྨ་རྒྱལ་ལ་སོགས་གཏེར་བདག་ཝེར་མས་བསྐོར། །

magyal lasok terdak wermé kor

omringd door Magyal en de rest, terma-meesters en werma’s.

 

བཟའ་བཏུང་འབྱོར་པ་མཁོ་རྒུའི་ཡོ་བྱད་ཚོགས། །

zatung jorpa khogü yojé tsok

Deze grote verzameling van levensbehoeften, alles wat men nodig heeft aan voedsel, drank en welvaart,

ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འདོད་རྒུའི་འབྱུང་གནས་སུ། །

yeshe dütsi dögü jungné su

als een bron van de wijsheidsnectar die alles vervult wat men verlangt,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི། །

jingyi labpé chöpa dampa di

deze onovertroffen en gezegende offerande

སྐྱེས་མཆོག་ནོར་བུ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །

kyechok norbu khor dangché la bul

bieden wij u aan, Verheven Wezen, Norbu Dradul Tsal, tezamen met uw gevolg;

 

སྣང་སྲིད་མ་ལུས་སྒྲིབས་མེད་ས་ལེར་གཟིགས། །

nangsi malü dribmé saler zik

U ziet helder en duidelijk het geheel van het wereldse bestaan, zonder uitzondering;

མཆོག་དམན་བར་མའི་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་བརྩེ། །

chok men barmé drowa kün la tsé

boven, onder, of daar tussenin, u draagt alle wezens met uw liefde.

འདོད་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཚུལ་སྩོལ་བ། །

dödön yizhin norbü tsul tsolwa

Als een wensvervullend juweel vervult u al onze verlangens.

ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་ཝེར་མའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །

yizhin rekong wermé tsok la tö

Uw schare werma’s, vervullers van wensen, brengen wij hulde.

 

ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཤིག་མཐུ་ལྡན་དགྲ་བླའི་རྗེ། །

tukjé gong shik tuden dralé jé

Denk aan ons met mededogen, meester van de machtige drala’s.

བསླུ་མེད་གཡུང་དྲུང་ནོར་བུའི་ཐུགས་ཀློངས་ནས། །

lumé yungdrung norbü tuk long né

Vanuit de diepte van uw onfeilbare en bestendige wijsheidsgeest die is als een juweel,

རྨ་གཡང་ཟས་ནོར་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་པོས། །

ma yang zé nor dögü char chenpö

met een regen van wat wij maar aan welvaart, overvloed, voedsel en rijkdom verlangen,

རེ་བའི་ཤིང་རྟ་ཡོངས་སུ་བཀང་བར་མཛོད། །

rewé shingta yongsu kangwar dzö

moge u volledig al onze hoop en verwachting vervullen!

 

ཅེས་ཇ་མཆོད་སོགས་ལ་སྦྱར་ཏེ་འདི་ཉིད་རང་གཞི་བྱེས་གར་འདུགས་ཀྱང་ཟས་ནོར་རྙེད་པ་འཐུང་བར་འདོད་ན་ཉིན་རེ་ཞིང་ངམ། དུས་སུ་བསྒྲགས་པས་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་གཡང་གི་ནོར་བུ་རྣམ་བཞི་ལག་ཏུ་བཅིངས་ནས་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད། རབ་ཚེས་ཆུ་སྤྲེལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་་བཅུ་བཞིའི་སྔ་དྲོ་འཕྲལ་ཤར་དྷི་མིང་པས་སོ། མངྒ་ལམ།། །།

Combineer dit met offerandes van thee enzovoort. Waar je ook verblijft, thuis of ergens ver weg, als je naar voedsel, rijkdom en bezit verlangt, zul je door de voorspoedige verbinding door het dagelijks reciteren van dit gebed of bij bijzondere gelegenheden, de vier schatten van lang leven, glorie, rijkdom en voorspoed verkrijgen, die al je wensen en verlangens vervullen. Dit werd spontaan gecomponeerd op de ochtend van de veertiende dag van de twaalfde maand tijdens het Water-Aapjaar (1872) door degene genaamd Dhih (Mipham Rinpoche). Mangalam!