པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ།པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

English (3) | བོད་ཡིག (3)

Smṛtijñānakīrti

པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

Name variants:
  • Smṛti
  • Smṛtijñāna
Further information:
Download this collection:

Texts by and about the famous 11th-century Indian paṇḍita Smṛtijñānakīrti (dran pa'i ye shes grags pa):

གསོལ་འདེབས།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།