མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

Tibetan Mastersམི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

English (104) | Deutsch (14) | Español (17) | Français (27) | Italiano (6) | Nederlands (4) | Português (9) | 中文 (15) | བོད་ཡིག (104)

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Name variants:
 • Dhīḥ
 • Jampal Gyepe Dorje
 • Ju Mipham
 • Lodrö Drimé
 • Mipham Namgyal Gyatso
Further Information:
Download this collection:

༈ རིག་སྟོང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བྱིན་རླབས་ལས། །

དགོངས་པའི་ཀློང་ལས་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ། །

ལུང་རྟོགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Nyingma polymath Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (mi pham rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912), arguably the most influential Tibetan scholar of recent times:

Advice

ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

  ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

   བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

    བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ།

     ཞི་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ།

      གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཚར་གཏམ་དུ་བྱས་པ།

       བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

        ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

         ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

          Aspiration Prayers

          Averting Obstacles

          Benedictory Verses

          Buddhist Philosophy

          Dharma Protectors

          Dzogchen

          Gesar

          Guru Yoga

          གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

           ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

            དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབ།

             པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན།

              རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

               དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

                འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                 Kurukullā

                 Lineage Prayers

                 Long Life Prayers

                 Lungta

                 Mantras

                 Offering

                 Praise

                 Prayers

                 Prayers to Guru Rinpoche

                 Prayers to Mañjuśrī

                 Prayers to Śākyamuni

                 Preliminary Practice

                 Sādhanas

                 Sang Offering

                 Saving Lives

                 Songs

                 Sur Offering

                 Tārā

                 Topical Outlines

                 Tsok

                 Vajrasattva