མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

Tibetan Mastersམི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

English (108) | Deutsch (15) | Español (17) | Français (28) | Italiano (7) | Nederlands (4) | Português (11) | 中文 (15) | བོད་ཡིག (108)

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Name variants:
 • Dhīḥ
 • Jampal Gyepe Dorje
 • Ju Mipham
 • Lodrö Drimé
 • Mipham Namgyal Gyatso
Further Information:
Download this collection:

༈ རིག་སྟོང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བྱིན་རླབས་ལས། །

དགོངས་པའི་ཀློང་ལས་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ། །

ལུང་རྟོགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Nyingma polymath Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (mi pham rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912), arguably the most influential Tibetan scholar of recent times:

Advice

ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

  ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

   བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

    བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ།

     ཞི་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ།

      གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཚར་གཏམ་དུ་བྱས་པ།

       བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

        ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

         ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

          Aspiration Prayers

          Averting Obstacles

          Benedictory Verses

          Buddhist Philosophy

          Dharma Protectors

          Dzogchen

          Gesar

          གེ་སར་རླུང་རྟའི་གསོལ་བསྡུས།

           གེ་སར་གསོལ་བསྡུས།

            ཕུད་མཆོད་ཕྱྭ་གཡང་སྤྲིན་ཆེན།

             གེ་སར་གསོལ་འདེབས།

              གེ་སར་རླུང་རྟ་བསྡུས་པ།

               སེང་ཆེན་གེ་སར་ནོར་བུའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ།

                དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་གྱི་རྒྱུན་གསོལ་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ།

                 གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།

                  གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                   རིག་པ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                    Guru Yoga

                    གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

                     ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

                      དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབ།

                       པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན།

                        རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                         དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

                          འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                           Kurukullā

                           Lineage Prayers

                           Long Life Prayers

                           Longevity

                           Lungta

                           Mantras

                           Offering

                           Praise

                           Prayers

                           Prayers to Guru Rinpoche

                           Prayers to Mañjuśrī

                           Prayers to Śākyamuni

                           Preliminary Practice

                           Sādhanas

                           Sang Offering

                           Saving Lives

                           Songs

                           Sur Offering

                           Tārā

                           Topical Outlines

                           Tsok

                           Vajrasattva