མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

English (120) | Deutsch (17) | Español (23) | Français (49) | Italiano (9) | Nederlands (4) | Português (19) | 中文 (26) | བོད་ཡིག (120)

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Name variants:
 • Dhīḥ
 • Jampal Gyepe Dorje
 • Ju Mipham
 • Lodrö Drimé
 • Mipham Namgyal Gyatso
Further information:
Download this collection:

རིག་སྟོང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བྱིན་རླབས་ལས། །

དགོངས་པའི་ཀློང་ལས་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ། །

ལུང་རྟོགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Nyingma polymath Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (mi pham rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912), arguably the most influential Tibetan scholar of recent times:

Kurukullā

Long-Life Prayers

Mantras

Preliminary Practice

གསུར།

གསོལ་འདེབས།

གེ་སར།

གེ་སར་རླུང་རྟའི་གསོལ་བསྡུས།

  གེ་སར་གསོལ་བསྡུས།

   འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་འབེབས།

    ཕུད་མཆོད་ཕྱྭ་གཡང་སྤྲིན་ཆེན།

     གེ་སར་གསོལ་འདེབས།

      གེ་སར་རླུང་རྟ་བསྡུས་པ།

       སེང་ཆེན་གེ་སར་ནོར་བུའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ།

        དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་གྱི་རྒྱུན་གསོལ་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ།

         གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།

          གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

           རིག་པ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

            ཆོས་སྐྱོང་།

            པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

            བར་ཆད་ཟློག་པ།

            བརྒྱུད་འདེབས།

            བསང་མཆོད།

            བསྟོད་པ།

            བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

            ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

             གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

              དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབ།

               པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན།

                རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                 ཀུན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

                  དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

                   འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                    མགུར་གླུ།

                    མཆོད་པ།

                    མཚན་ཉིད་རིག་པ།

                    བདག་མེད་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།

                     མཁས་འཇུག་ལས། དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་བཞི་སྐོར།

                      མཁས་འཇུག་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྐོར།

                       དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་མོ།

                        སྤྱོད་པ་རྣམ་སྦྱོང་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

                         དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི

                          རང་རིག་དོགས་གཅོད་རྡོ་རྗེའི་མེ་ལོང་།

                           སེམས་ཀྱི་དཔྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་སོ་སོར་བརྟག་པའི་དཔྱད་སྒོམ་འཁོར་ལོ་མ།

                            ཚེ་ཐར།

                            ཚེ་སྒྲུབ།

                            ཚོགས།

                            ཞལ་གདམས།

                            ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

                             ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

                              སད་རྨི་རྩོད་པའི་གླུ་སྒྱུ་མའི་རོལ་མོ་དགུ་འགྱུར།

                               བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

                                བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས།

                                 བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ།

                                  ཞི་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ།

                                   གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཚར་གཏམ་དུ་བྱས་པ།

                                    བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

                                     དྲན་ཤེས་བསྟེན་དགོས་ཚུལ།

                                      ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

                                       ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

                                        མན་ངག་ཟབ་མོ་རྣམ་གསུམ།

                                         འཇམ་དཔལ་གསོལ་འདེབས།

                                         རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

                                         རྫོགས་ཆེན།

                                         རྟོགས་ལྡན་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སེམས་ངོ་མཛུབ་ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

                                          ཚིག་གསུམ་གནད་ཀྱི་མན་ངག

                                           འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ལ་སྨོན་པ་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་གདངས།

                                            སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ།

                                             རིག་ངོ་སྐྱོང་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།

                                              ཁྲེགས་ཆོད་གནད་ཀྱི་གདམས་པ།

                                               སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན།

                                                རླུང་རྟ།

                                                ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                                ས་བཅད།

                                                སྒྲུབ་ཐབས།

                                                སྒྲོལ་མ།

                                                སྨོན་ལམ།

                                                གཡང་འགུགས་བསྡུས་པ། །

                                                 ལས་བཞིའི་སྨོན་ལམ།

                                                  མར་མེའི་སྨོན་ལམ།

                                                   བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།

                                                    གཡང་འགུགས་ལྷ་རྫས་ལྕགས་ཀྱུ།

                                                     དཔལ་རིའི་སྨོནལམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ།

                                                      འཕགས་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྒྱད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

                                                       དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་བའི་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ།

                                                        སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆོས་རྒྱལ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།

                                                         ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                         This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                         Decline
                                                         Accept