མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

Tibetan Mastersམི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

English (111) | Deutsch (15) | Español (17) | Français (28) | Italiano (7) | Nederlands (4) | Português (13) | 中文 (19) | བོད་ཡིག (111)

Mipham Rinpoche

Ju Mipham Namgyal Gyatso

Name variants:
 • Dhīḥ
 • Jampal Gyepe Dorje
 • Ju Mipham
 • Lodrö Drimé
 • Mipham Namgyal Gyatso
Further Information:
Download this collection:

༈ རིག་སྟོང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བྱིན་རླབས་ལས། །

དགོངས་པའི་ཀློང་ལས་སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ། །

ལུང་རྟོགས་ཆོས་མཛོད་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Nyingma polymath Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (mi pham rnam rgyal rgya mtsho, 1846-1912), arguably the most influential Tibetan scholar of recent times:

Advice

ལས་དང་པོ་པ་ལ་གདམས་པ།

  ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མར་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་བ།

   བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་སྒོའི་མཐའ་སོགས།

    བསམ་གཏན་སྒོམ་ཚུལ།

     ཞི་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ།

      གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཚར་གཏམ་དུ་བྱས་པ།

       བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

        དྲན་ཤེས་བསྟེན་དགོས་ཚུལ།

         ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

          ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན།

           Aspiration Prayers

           Averting Obstacles

           Benedictory Verses

           Buddhist Philosophy

           Dharma Protectors

           Dzogchen

           Gesar

           གེ་སར་རླུང་རྟའི་གསོལ་བསྡུས།

            གེ་སར་གསོལ་བསྡུས།

             འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་འབེབས།

              ཕུད་མཆོད་ཕྱྭ་གཡང་སྤྲིན་ཆེན།

               གེ་སར་གསོལ་འདེབས།

                གེ་སར་རླུང་རྟ་བསྡུས་པ།

                 སེང་ཆེན་གེ་སར་ནོར་བུའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་འགྲུབ།

                  དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་གེ་སར་གྱི་རྒྱུན་གསོལ་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ།

                   གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།

                    གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                     རིག་པ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                      Guru Yoga

                      གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

                       ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

                        དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབ།

                         པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་ཆེན།

                          རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                           དཔལ་རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

                            འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                             Kurukullā

                             Lineage Prayers

                             Long Life Prayers

                             Longevity

                             Lungta

                             Mantras

                             Offering

                             Praise

                             Prayers

                             Prayers to Guru Rinpoche

                             Prayers to Mañjuśrī

                             Prayers to Śākyamuni

                             Preliminary Practice

                             Sādhanas

                             Sang Offering

                             Saving Lives

                             Songs

                             Sur Offering

                             Tārā

                             Topical Outlines

                             Tsok

                             Vajrasattva