དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

Tibetan Mastersདིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

English (50) | Deutsch (5) | Español (6) | Français (6) | Italiano (3) | Nederlands (3) | Português (5) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (50)

Dilgo Khyentse Rinpoche

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

Name variants:
 • Gyurme Tekchok Tenpé Gyaltsen
 • Jigme Khyentse Özer
 • Mangala
 • Rabsal Dawa
Further Information:
Download this collection:

༈ རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

མཚུངས་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་ཚུལ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར། །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Texts by and about Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Tashi Paljor (dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor, 1910-1991):

Advice

Aspiration Prayers

Biographies

Calling the Guru from Afar

Catalogues

Chöd

Commentaries

Empowerment Rites

Guru Rinpoche Prayers

Guru Yoga

History

Lineage Prayers

Lojong

Long Life Prayers

Prayers

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས།

  སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས།

   བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ།

    ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་།

     ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས།

      མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལ་གསོལ་འདེབས།

       ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ།

        བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན།

         གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

          ཆོས་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།

           དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར།

            Sādhanas

            Swift Rebirth Prayers

            Tsok Offering