དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

English (60) | Deutsch (5) | Español (7) | Français (9) | Italiano (3) | Nederlands (3) | Português (5) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (60)

Dilgo Khyentse Rinpoche

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

Name variants:
 • Gyurme Tekchok Tenpé Gyaltsen
 • Jigme Khyentse Özer
 • Mangala
 • Rabsal Dawa
 • Rangjung Ösal Tukchok Dorje
Previous incarnation(s):
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

མཚུངས་མེད་དགེ་བའི་བཤེས་ཚུལ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་འབྱོར། །

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Texts by and about Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Tashi Paljor (dil mgo mkhyen brtse bkra shis dpal 'byor, 1910-1991):

Catalogues

Tsok Offering

གཅོད།

གནས་སྐོར།

གསོལ་འདེབས།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས།

  སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་དྲན་གསོལ་འདེབས།

   བླ་མ་རིག་འཛིན་བསྐུལ་བ།

    ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་།

     ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་གསོལ་འདེབས།

      མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ལ་གསོལ་འདེབས།

       ཀློང་ཆེན་པའི་གསོལ་འདེབས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཁ་བསྒུར་བ།

        རྗེ་བཙུན་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསོལ་འདེབས།

         ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ།

          བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན།

           གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

            ཆོས་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།

             འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

              དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར།

               དབང་ཆོག

               བརྒྱུད་འདེབས།

               རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།

                ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསུང་རྒྱུན་མ།

                 སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབ།

                  ཕུར་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

                   བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

                   བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                   བློ་སྦྱོང་།

                   མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

                   ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                   སྡེ་གཞུང་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                    རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                     རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                      ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                       གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                        ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།

                         འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འབུལ་དང་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

                          གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།

                           མཁྱེན་བརྩེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག

                            ཞལ་གདམས།

                            འགྲེལ་པ།

                            རྣམ་ཐར།

                            ལོ་རྒྱུས།

                            སྒྲུབ་ཐབས།

                            འཇམ་དབྱངས་སེར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།

                             སྒྲོལ་མ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

                              རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

                               སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན།

                                 དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཐིག

                                  སྨོན་ལམ།

                                  ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།