འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

English (28) | Deutsch (7) | Español (8) | Français (9) | Italiano (2) | Nederlands (2) | Português (3) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (28)

Trulshik Rinpoche

Kyabje Trulshik Rinpoche

Name variants:
 • Dzarong Shadeu Trulshik
 • Gyurme Ngawang Chökyi Lodrö
Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་གར། །

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཀུན་དགའ་བོ། །

སྒྱུ་འཕྲུལ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་གཏེར་མཛོད་རྗེ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö ('khrul zhig ngag dbang chos kyi blo gros, 1924–2011), one of the teachers of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama.

གསོལ་འདེབས།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།

  ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

   རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

       དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

        ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

         བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་མ།

          བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བསོད་ནམས་བྱེ་བས་མ།

           ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན།

            བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ།

             སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་པདྨ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ།

              ཞལ་གདམས།

              སྒྲུབ་ཐབས།

              སྨོན་ལམ།

              This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
              Decline
              Accept