Trulshik Rinpoche

Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English (27) | Deutsch (7) | Español (8) | Français (9) | Italiano (2) | Nederlands (2) | Português (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (27)

Trulshik Rinpoche

Kyabje Trulshik Rinpoche

Name variants:
 • Dzarong Shadeu Trulshik
 • Gyurme Ngawang Chökyi Lodrö
Further Information:
Download this collection:

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་གར། །

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཛིན་ཀུན་དགའ་བོ། །

སྒྱུ་འཕྲུལ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་གཏེར་མཛོད་རྗེ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö ('khrul zhig ngag dbang chos kyi blo gros, 1924–2011), one of the teachers of His Holiness the Fourteenth Dalai Lama.

Advice

Aspiration Prayers

Guru Yoga

Long Life Prayers

གུ་རུའི་རྒྱལ་ཚབ་རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ།

  ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

   རྫ་རོང་འཁྲུལ་ཞིག་ཞྭ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

       དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

        ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

         བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་མ།

          བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བསོད་ནམས་བྱེ་བས་མ།

           ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན།

            བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ།

             Praise

             Prayers

             Sādhanas

             Swift Rebirth Prayers