འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

English (121) | Deutsch (8) | Español (23) | Français (24) | Italiano (2) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (120)

སྔོན་སྨོན་རྣམ་པར་དཀར་བའི་རིགས་མཆོག་སད། །

བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་ལ་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Rimé (“nonsectarian”) master Jamyang Khyentse Wangpo ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1820–1892), one of the most influential figures of recent times:

Empowerment Rites

Songs

གནས་སྐོར།

གསོལ་འདེབས།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས།

  བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་གཉིས་དང་། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན།

   བི་མ་སྙིང་ཐིག་གི་གསོལ་འདེབས།

    འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འདོད་གསོལ།

     གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གསོལ་འདེབས།

      འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

       འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

        ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

         འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

          འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས།

           འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསོལ་འདེབས།

            མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

             མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

              མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

               ས་སྐྱའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་འདེབས།

                 བི་མ་མི་ཏྲའི་གསོལ་འདེབས།

                  བིར་ཝ་གྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས།

                   ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                    ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས།

                     སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                      འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                       འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་འཇུག་གི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ།

                        འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

                         ཆོ་ག

                         ཆོས་སྐྱོང་།

                         བཀྲ་ཤིས།

                         བརྒྱུད་འདེབས།

                         རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

                          རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།

                           གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས་གསུང་རྒྱུན་མ།

                            རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཏིག་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

                             གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།

                              ངོར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།

                               གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག

                                དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ།

                                 སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབ།

                                  ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན།

                                   ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ།

                                    རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

                                     བཤགས་པ།

                                     བསྐང་བ།

                                     བསྟོད་པ།

                                     བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

                                     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                     ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།

                                      བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                       བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་གཏེར།

                                        རིགས་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐལ་བཟང་འདོད་འཇོ།

                                         བློ་སྦྱོང་།

                                         མཆོད་པ།

                                         མཚན་ཉིད་རིག་པ།

                                         མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

                                         ཚེ་ཐར།

                                         ཚེ་སྒྲུབ།

                                         ཚོགས།

                                         ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།

                                          འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།

                                           རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བདེ་ཆེན་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

                                            ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

                                             རིགས་བྱེད་དབང་མོའི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

                                              ཚོགས་འཁོར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་དང་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།

                                               ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                               ཞལ་གདམས།

                                               འགྲེལ་པ།

                                               འཇམ་དཔལ།

                                               རབ་གནས།

                                               རྒྱུད་སྡེ།

                                               རྣམ་ཐར།

                                               ལོ་རྒྱུས།

                                               རྫོང་གསར་དགོན་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྣང་བརྙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

                                                དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་དང་༔ མཐོང་གྲོལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས༔

                                                 འཆི་མེད་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དང་། གཡུ་མཚོ་གཏན་འཁྱིལ་ནས་ཟབ་གཏེར་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཀོད་པ་ཞལ་བྱ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་ཏམྦུ་རུའི་དབྱངས་སྙན།

                                                  རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ལས། ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

                                                   བཀའ་བབ་བདུན།

                                                    སྒྲུབ་ཐབས།

                                                    གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།

                                                     འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ༔

                                                      འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

                                                       སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།

                                                        དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།

                                                         འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ༔

                                                          གེ་སར་སྐྱེས་བུ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ།

                                                           བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

                                                            ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་སྙིང་པོ།

                                                             ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

                                                              བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་༔

                                                               ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།

                                                                རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

                                                                 འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

                                                                  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།

                                                                   སྔོན་འགྲོ།

                                                                   རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

                                                                    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བི་མ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་སྔོན་འགྲོའི་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་པ་གདོད་མའི་གསེང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ།

                                                                     ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བྱེད།

                                                                      སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།

                                                                       སྨོན་ལམ།

                                                                       ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                       ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཀའི་ཐང་ཡིག་གི་དོན་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

                                                                        སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་གྲུབ།

                                                                         ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད།

                                                                          ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།

                                                                           སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                                                            བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།

                                                                             This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                                             Decline
                                                                             Accept