འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

English (104) | Deutsch (6) | Español (13) | Français (18) | Italiano (1) | Português (1) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (103)

Jamyang Khyentse Wangpo

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

Name variants:
 • Dorje Ziji Tsal
 • Mañjughoṣa
 • Ösal Trulpé Dorje
 • Pema Ösal Dongak Lingpa
Previous incarnation(s):
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ སྔོན་སྨོན་རྣམ་པར་དཀར་བའི་རིགས་མཆོག་སད། །

བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་ལ་སྨན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the great Rimé (“nonsectarian”) master Jamyang Khyentse Wangpo ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1820–1892), one of the most influential figures of recent times:

Songs

གསོལ་འདེབས།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས།

  བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་གཉིས་དང་། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན།

   འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

    འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

     ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

      འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས།

       འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

        འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསོལ་འདེབས།

         མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

          མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

           མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

            ས་སྐྱའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

             ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་འདེབས།

              བིར་ཝ་གྲུབ་པའི་གསོལ་འདེབས།

               ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས།

                 སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                   འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐུགས་རྗེ་མྱུར་འཇུག་གི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ།

                    འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

                     ཆོ་ག

                     ཆོས་སྐྱོང་།

                     བཀྲ་ཤིས།

                     བརྒྱུད་འདེབས།

                     རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

                      རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།

                       གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས་གསུང་རྒྱུན་མ།

                        རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཏིག་ཆེན་མོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

                         གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།

                          ངོར་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།

                           གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག

                            དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ།

                             སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབ།

                              ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན།

                               ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ།

                                རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

                                 བཤགས་པ།

                                 བསྐང་བ།

                                 བསྟོད་པ།

                                 བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

                                 བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                 ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།

                                  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                   བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་གཏེར།

                                    རིགས་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐལ་བཟང་འདོད་འཇོ།

                                     བློ་སྦྱོང་།

                                     མཆོད་པ།

                                     མཚན་ཉིད་རིག་པ།

                                     མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

                                     ཚེ་ཐར།

                                     ཚེ་སྒྲུབ།

                                     ཚོགས།

                                     ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།

                                      འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།

                                       རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བདེ་ཆེན་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

                                        རིགས་བྱེད་དབང་མོའི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

                                         ཚོགས་འཁོར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་དང་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།

                                          ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                          ཞལ་གདམས།

                                          འགྲེལ་པ།

                                          འཇམ་དཔལ།

                                          རབ་གནས།

                                          རྒྱུད་སྡེ།

                                          རྣམ་ཐར།

                                          ལོ་རྒྱུས།

                                          རྫོང་གསར་དགོན་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྣང་བརྙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

                                           དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་དང་༔ མཐོང་གྲོལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས༔

                                            འཆི་མེད་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དང་། གཡུ་མཚོ་གཏན་འཁྱིལ་ནས་ཟབ་གཏེར་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཀོད་པ་ཞལ་བྱ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་ཏམྦུ་རུའི་དབྱངས་སྙན།

                                             རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ལས། ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

                                              བཀའ་བབ་བདུན།

                                               སྒྲུབ་ཐབས།

                                               གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ།

                                                འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ༔

                                                 སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།

                                                  དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞི་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟླ་སྣང་།

                                                   འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ༔

                                                    བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

                                                     ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

                                                      ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།

                                                       རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

                                                        འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

                                                         ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།

                                                          སྔོན་འགྲོ།

                                                          སྨོན་ལམ།

                                                          ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                          ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཀའི་ཐང་ཡིག་གི་དོན་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

                                                           སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་གྲུབ།

                                                            ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད།

                                                             ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།

                                                              སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                                               བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།