བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

English (44) | Deutsch (4) | Español (4) | Français (8) | Nederlands (1) | Português (3) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (44)

Dudjom Rinpoche

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

Name variants:
 • Jñāna
 • Terchen Drodül Lingpa
Further Information:
Download this collection:

༈ སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

མ་འོངས་བདེ་གཤེགས་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཞབས། །

ད་ལྟ་པད་འབྱུང་རྒྱལ་ཚབ་འབྲོག་བན་དངོས། །

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

We present the following texts by Kyabje Dudjom Rinpoche Jikdral Yeshe Dorje (bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje, 1904–1987), the renowned yogi and scholar and first appointed head of the Nyingma school in exile:

ཞལ་གདམས།

Benefits

འགྲེལ་པ།

རབ་གནས།

ཆོས་སྐྱོང་།

རྫོགས་ཆེན།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

སྔོན་འགྲོ།

མཆོད་པ།

གསོལ་འདེབས།

སྒྲུབ་ཐབས།

སེང་གདོང་མའི་ཐལ་རྡེབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

  ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

   བླ་མ་གསང་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།

    སྨེ་བརྩེགས་རྒྱུན་ཁྱེར།

     འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

      རྡོ་རྗེ་གོ་ཁྲབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

       གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འབར་བའི་ཐོག་བརྩེགས།

        མཚོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅུད་བསྡུས།

         གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

          དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

           རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཟབ་གསང་བཅུད་འདུས་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་།

            བསང་མཆོད།

            གསོ་སྦྱོང་།

            ཚོགས།

            Vajraṇakhī