པདྨ་འབྱུང་གནས།

འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ།པདྨ་འབྱུང་གནས།

English (14) | Deutsch (1) | Español (1) | Français (2) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (14)

Padmasambhava

Guru Padmasambhava

Name variants:
 • Guru Rinpoche
 • Lobpön Rinpoche
 • Orgyen Rinpoche
Further information:
Download this collection:

Texts by and about Guru Padmasambhava or Padmākara (padma 'byung gnas), the "Lotus-Born", who is credited with establishing Buddhism in Tibet:

གསོལ་འདེབས།

བསང་མཆོད།

བསྟོད་པ།

རྣམ་ཐར།

གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་༔

  ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་རང་གྲོལ༔

   བཻཌུརྱའི་ཕྲེང་བ་ལས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

    ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

     སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན།

      ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

      This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
      Decline
      Accept