འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

English (4) | Deutsch (1) | བོད་ཡིག (4)

Drikung Kyobpa Jikten Sumgön

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན།

Name variants:
  • Jikten Gönpo Rinchen Pal
Further Information:
Download this collection:

Texts by and about Drikung Kyobpa Jikten Sumgön ('bri gung skyob pa 'jig rten gsum mgon, 1143–1217), founder of the Drikung Kagyü tradition:

གསོལ་འདེབས།

བསྟོད་པ།