འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Tibetan Mastersའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English (187) | Deutsch (4) | Español (8) | Français (14) | Português (4) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (186)

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Name variants:
 • Dharmamati
 • Jampal Gawé Gocha
 • Jamyang Chökyi Lodrö Rimé Tenpé Gyaltsen Palzangpo
 • Jamyang Lodrö Gyatso
 • Kunzang Ösal Nyingpo
 • Pema Yeshe Dorje
 • Tsuklak Lungrik Nyima Mawé Sengé
Further Information:
Download this collection:

༈ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །

ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེས་རང་གཟུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the renowned non-sectarian master Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, 1893–1959) of Dzongsar:

Advice

ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

  འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དམར་མཆོད་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པ།

   ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

    སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

     རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

      རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

       གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།

        ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

         གདམས་ངག་གནད་དྲིལ།

          མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

           ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

            ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

             ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

              ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ།

               Amitābha

               Aspiration Prayers

               བཟང་སྤྱོད་འདོན་ཐབས་ཉུང་ངུ་།

                སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ།

                 ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་ཡིད་སྐྱོ་ནས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                  འབྲས་ལྗོངས་སུ་ལྕམ་སངས་བདེ་འདས་སྐབས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                   བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                    བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།

                     ངེས་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།

                      བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

                       སྨོན་ལམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ།

                        ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                         བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར།

                          སྦས་གནས་ཆེན་པོ་འབྲས་ལྗོངས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་རབ་འཕེལ།

                           དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ།

                            བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དྲན་པའི་གསོས་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་གདུང་སེལ།

                             ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།

                              ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་ལྷ་ཡི་བདེན་ཚིག

                               Auspiciousness

                               Behavioural Guidelines

                               Benedictory Verses

                               Biographies

                               Catalogues

                               Dharma Protectors

                               Dzogchen

                               Gesar

                               Guru Rinpoche Prayers

                               Guru Yoga

                               དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་སྒྲུབ།

                                དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བླ་སྒྲུབ།

                                 ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོའི་བླ་སྒྲུབ།

                                  རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་རྗེ་བཙུན་ལོ་ཆེན་གྱི་བླ་རྣལ།

                                   རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                    མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                     མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེངྒེ་བཟང་པོའི་བླ་རྣམ།

                                      བླ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                       གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་ཆར་འབེབས།

                                        སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།

                                         བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན།

                                          བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།

                                           བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་འདུས་པ

                                            ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།

                                             History

                                             Letters

                                             Lineage Prayers

                                             Long Life Prayers

                                             འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                              འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                               མཁའ་འགྲི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                                དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

                                                 སྨིན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

                                                  ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

                                                   རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

                                                    གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

                                                     གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།

                                                      Mind Training

                                                      Offerings

                                                      Pilgrimage

                                                      མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                       བལ་ཡུལ་མཆོད་སྡོང་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                        ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                         བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་མདོ་བྱང་བསྡུས་པ།

                                                          རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་གནས། བྱ་རྒོད་སྤུངས་རི་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།

                                                           འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ།

                                                            ལྷ་བབས་གནས་ལ་བསྟོད་པ།

                                                             རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ།

                                                              གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བསྟོད་པ།

                                                               བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་བསྟོད།

                                                                རྒྱ་གར་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                 བྱང་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་གནས་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད།

                                                                  ལྷོ་བྲག་གནས་ཆེན་མཁར་ཆུ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                                   སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་མཆོད་སྡོང་ལ་གསོལ་སྨོན།

                                                                    མཉན་ཡོད་གནས་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་རོལ།

                                                                     རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།

                                                                      ལུམྦི་ནཱི་ལ་བསྟོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ།

                                                                       Practice Guides

                                                                       Praise

                                                                       ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ།

                                                                        རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།

                                                                         མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་བཞི་དབྱིངས་གཅོད།

                                                                          དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས།

                                                                           རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                            འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ།

                                                                             རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།

                                                                              ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

                                                                               ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང་།

                                                                                དཔལ་ཀཱ་ལཱི་དེ་ཝིར་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                 རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                                                                                  གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཀྲ་ཤིས་བིལ་ཝའི་ལྗོན་བཟང་།

                                                                                   རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།

                                                                                    སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                     ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                      འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                                       མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                                        ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།

                                                                                         Prayers

                                                                                         གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།

                                                                                          ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                           བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

                                                                                            ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                             འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།

                                                                                              ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོར་གསོལ་འདེབས་རྒྱང་འབོད།

                                                                                               ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་པོད་བཅུ་གསུམ་པ་ལྗགས་ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                 བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                   མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                    ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                     མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                      མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                       རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                        རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                         དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ།

                                                                                                          པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

                                                                                                           བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་བའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                            ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                             དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                              ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                               རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱང་གླུ།

                                                                                                                བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི།

                                                                                                                 དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི།

                                                                                                                  ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།

                                                                                                                   གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབ་གཏེར་མཛོད།

                                                                                                                    Prophecy

                                                                                                                    Recitation Guides

                                                                                                                    Sādhanas

                                                                                                                    Sang Offering

                                                                                                                    Songs

                                                                                                                    གདུང་དབྱངས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན།

                                                                                                                     འབྲས་ལྗོངས་ནས་བོད་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དགོས་པའི་མགུར་མ།

                                                                                                                      ཀ་རྩོམ་མགུར་མ།

                                                                                                                       བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་འཁོར་བའི་གླུ་ཚེ་རིང་ཞབས་བྲོ་བཀྲ་ཤིས།

                                                                                                                        སྣང་བ་སྐྱོ་མུན་ནེ་བའི་ངང་བྲིས་པའི་གདུང་དབྱངས།

                                                                                                                         མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།

                                                                                                                          བླ་མ་ས་སྐྱ་པར་གདུང་དབྱངས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                                                           རང་ཉམས་ངེས་པའི་དོ་ཧ།

                                                                                                                            འབྲས་ལྗོངས་སྟག་རྩེ་ཕོ་བྲང་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའི་མགུར།

                                                                                                                             ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའི་མགུར།

                                                                                                                              ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་བརྗོད་པ་ངེས་དོན་ལམ་བཟང་།

                                                                                                                               བླ་མ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་སྙིང་གི་གཟེར་ཆེན།

                                                                                                                                གྭ་ཟིའི་རིགས་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོས་གསུང་གི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་སྐབས་བྲིས་པ།

                                                                                                                                 Sur Offering

                                                                                                                                 Swift Rebirth Prayers

                                                                                                                                 གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                                  འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                                   གངས་ཅན་སྐྱོབས་པའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱུད་མངས།

                                                                                                                                    རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང་།

                                                                                                                                     Tsok Offering