འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Tibetan Mastersའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English (231) | Deutsch (6) | Español (8) | Français (15) | Português (4) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (230)

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Name variants:
 • Dharmamati
 • Jampal Gawé Gocha
 • Jamyang Chökyi Lodrö Rimé Tenpé Gyaltsen Palzangpo
 • Jamyang Lodrö Gyatso
 • Kunzang Ösal Nyingpo
 • Pema Yeshe Dorje
 • Tsuklak Lungrik Nyima Mawé Sengé
Further Information:
Download this collection:

༈ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །

ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེས་རང་གཟུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the renowned non-sectarian master Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, 1893–1959) of Dzongsar:

Advice

ཞལ་གདམས་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

  འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དམར་མཆོད་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པ།

   ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

    སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

     ལ་དཀར་ཨ་ནེ་སྐལ་ཆོས་ལ་གདམས་པ།

      རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

       རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

        གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།

         ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

          གདམས་ངག་གནད་དྲིལ།

           མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

            ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

             ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་རིམ་སྙིང་པོ་ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར།

              ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་གླུ་བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ།

               ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

                ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ།

                 Amitābha

                 Aspiration Prayers

                 བཟང་སྤྱོད་འདོན་ཐབས་ཉུང་ངུ་།

                  སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ།

                   ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་ཡིད་སྐྱོ་ནས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                    འབྲས་ལྗོངས་སུ་ལྕམ་སངས་བདེ་འདས་སྐབས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                     བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                      བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།

                       ངེས་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།

                        བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

                         སྨོན་ལམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ།

                          ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                           བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར།

                            སྦས་གནས་ཆེན་པོ་འབྲས་ལྗོངས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་རབ་འཕེལ།

                             དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ།

                              བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དྲན་པའི་གསོས་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་གདུང་སེལ།

                               སྨོན་ལམ་ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་མ།

                                ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ།

                                 ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་ལྷ་ཡི་བདེན་ཚིག

                                  སྨོན་ལམ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                   Auspiciousness

                                   Behavioural Guidelines

                                   Benedictory Verses

                                   Biographies

                                   Catalogues

                                   Commentaries

                                   Dharma Protectors

                                   Dzogchen

                                   Gesar

                                   Guru Rinpoche Prayers

                                   Guru Yoga

                                   ཤ་བཱ་རི་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                    མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                                     དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་སྒྲུབ།

                                      དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བླ་སྒྲུབ།

                                       ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོའི་བླ་སྒྲུབ།

                                        རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་རྗེ་བཙུན་ལོ་ཆེན་གྱི་བླ་རྣལ།

                                         རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                          མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                           མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སེངྒེ་བཟང་པོའི་བླ་རྣམ།

                                            གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                             བླ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                              གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་ཆར་འབེབས།

                                               སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།

                                                རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བླ་རྣལ་ཉུང་ངུ་།

                                                 བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན།

                                                  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།

                                                   བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་འདུས་པ

                                                    ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།

                                                     རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྣང་གཏེར།

                                                      བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                       History

                                                       Letters

                                                       Lineage Prayers

                                                       Long Life Prayers

                                                       འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                                        འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                                         མཁའ་འགྲི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                                          དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

                                                           སྨིན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

                                                            ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་མཁན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག

                                                             ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

                                                              རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

                                                               གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

                                                                ཆོས་སྨྲ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                 གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                  Mind Training

                                                                  Offerings

                                                                  Pilgrimage

                                                                  མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                   བལ་ཡུལ་མཆོད་སྡོང་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                                    ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                     བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་མདོ་བྱང་བསྡུས་པ།

                                                                      རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་གནས། བྱ་རྒོད་སྤུངས་རི་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།

                                                                       འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ།

                                                                        ལྷ་བབས་གནས་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                         རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                          གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བསྟོད་པ།

                                                                           བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་བསྟོད།

                                                                            རྒྱ་གར་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                             བྱང་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་གནས་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད།

                                                                              ལྷོ་བྲག་གནས་ཆེན་མཁར་ཆུ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                                               སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་མཆོད་སྡོང་ལ་གསོལ་སྨོན།

                                                                                མཉན་ཡོད་གནས་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་རོལ།

                                                                                 རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།

                                                                                  ལུམྦི་ནཱི་ལ་བསྟོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ།

                                                                                   Practice Guides

                                                                                   Praise

                                                                                   ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ།

                                                                                    རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།

                                                                                     སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་རྦ་རླབས།

                                                                                      མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་བཞི་དབྱིངས་གཅོད།

                                                                                       གསང་བའི་བདག་པོ་ཏ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག

                                                                                        དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས།

                                                                                         རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                                          འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ།

                                                                                           རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།

                                                                                            ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

                                                                                             ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                                              ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང་།

                                                                                               དཔལ་ཀཱ་ལཱི་དེ་ཝིར་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                                རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                                                                                                 རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་རྒྱུད་དོན་རྣམ་ངེས།

                                                                                                  གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཀྲ་ཤིས་བིལ་ཝའི་ལྗོན་བཟང་།

                                                                                                   རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག

                                                                                                    རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།

                                                                                                     སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                                      ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                                                       འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                                                        མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                                                         ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།

                                                                                                          Prayers

                                                                                                          གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།

                                                                                                           ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                            རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                                                                                             བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

                                                                                                              ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                                               བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ།

                                                                                                                བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

                                                                                                                 ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།

                                                                                                                  འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                   ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོར་གསོལ་འདེབས་རྒྱང་འབོད།

                                                                                                                    འོད་གསལ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                     ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་པོད་བཅུ་གསུམ་པ་ལྗགས་ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                      བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                       བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                        འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                         མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                          ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                           མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                            མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                             རྗེ་མར་པ་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                              རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                               རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                 སྲས་འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                  དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ།

                                                                                                                                   པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

                                                                                                                                    བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་བའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                     ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                      དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                       རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངག་རྒྱུན་མ།

                                                                                                                                        ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                                                         རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱང་གླུ།

                                                                                                                                          བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི།

                                                                                                                                           དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི།

                                                                                                                                            རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཐར་པའི་དེད་དཔོན།

                                                                                                                                             མཁན་ཆེན་ཝཱ་གིནྡྲ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གཞོལ་སྐབས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                                                                                              རྒོད་ཚང་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་ཏམྦུ་ར།

                                                                                                                                               ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།

                                                                                                                                                གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབ་གཏེར་མཛོད།

                                                                                                                                                 Prophecy

                                                                                                                                                 Recitation Guides

                                                                                                                                                 Sādhanas

                                                                                                                                                 ཡུམ་ཆེན་བསྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                                                                  ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཐབས།

                                                                                                                                                   འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

                                                                                                                                                    རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས།

                                                                                                                                                     སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་།

                                                                                                                                                      གུར་དྲག་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                                                                                                                                       རྟ་མགྲིན་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                                                                                                                                        བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                                                                                                                                         ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                                                                                                                                          ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                                                                                                                                           ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་ཟབ་རྒྱ་ཅན།

                                                                                                                                                            སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས།

                                                                                                                                                             ཕུར་པ་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླགས་ཐབས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་གྲུབ།

                                                                                                                                                              Sang Offering

                                                                                                                                                              Songs

                                                                                                                                                              གདུང་དབྱངས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན།

                                                                                                                                                               རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་མགུར་གླུ།

                                                                                                                                                                འབྲས་ལྗོངས་ནས་བོད་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དགོས་པའི་མགུར་མ།

                                                                                                                                                                 ཀ་རྩོམ་མགུར་མ།

                                                                                                                                                                  བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་འཁོར་བའི་གླུ་ཚེ་རིང་ཞབས་བྲོ་བཀྲ་ཤིས།

                                                                                                                                                                   སྣང་བ་སྐྱོ་མུན་ནེ་བའི་ངང་བྲིས་པའི་གདུང་དབྱངས།

                                                                                                                                                                    མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།

                                                                                                                                                                     བླ་མ་ས་སྐྱ་པར་གདུང་དབྱངས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                                                                                                      རང་ཉམས་ངེས་པའི་དོ་ཧ།

                                                                                                                                                                       འབྲས་ལྗོངས་སྟག་རྩེ་ཕོ་བྲང་ནས་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའི་མགུར།

                                                                                                                                                                        ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའི་མགུར།

                                                                                                                                                                         ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་བརྗོད་པ་ངེས་དོན་ལམ་བཟང་།

                                                                                                                                                                          བླ་མ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་སྙིང་གི་གཟེར་ཆེན།

                                                                                                                                                                           གྭ་ཟིའི་རིགས་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོས་གསུང་གི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་སྐབས་བྲིས་པ།

                                                                                                                                                                            མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་སད་ཀྱིས་ཁྱེར་དུས་བླངས་བའི་མི་རྟག་དྲན་པའི་སྐྱོ་གླུ།

                                                                                                                                                                             Sundok

                                                                                                                                                                             Sur Offering

                                                                                                                                                                             Swift Rebirth Prayers

                                                                                                                                                                             གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                                                                              འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                                                                               གངས་ཅན་སྐྱོབས་པའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱུད་མངས།

                                                                                                                                                                                རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང་།

                                                                                                                                                                                 Tsok Offering

                                                                                                                                                                                 Tantra