འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Tibetan Mastersའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English (158) | Deutsch (1) | Español (8) | Français (14) | Português (4) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (157)

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Name variants:
 • Dharmamati
 • Jampal Gawé Gocha
 • Jamyang Lodrö Gyatso
 • Kunzang Ösal Nyingpo
 • Pema Yeshe Dorje
 • Tsuklak Lungrik Nyima Mawé Sengé
Further Information:
Download this collection:

༈ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །

ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེས་རང་གཟུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the renowned non-sectarian master Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros, 1893–1959) of Dzongsar:

Advice

འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དམར་མཆོད་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲིངས་པ།

  ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

   སྒ་རྗེ་ཁམས་སྤྲུལ་ལ་གདམས་པ།

    རང་སེམས་རང་ངོ་འཕྲོད་པའི་ཞལ་གདམས།

     རང་ལ་གྲོས་སུ་འདེབས་པ།

      གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།

       ཞལ་གདམས་དོན་བཞི་མ།

        གདམས་ངག་གནད་དྲིལ།

         མཁའ་འགྲོ་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་དྲིས་ལན།

          ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

           ཞལ་གདམས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།

            ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ།

             Amitābha

             Aspiration Prayers

             བཟང་སྤྱོད་འདོན་ཐབས་ཉུང་ངུ་།

              སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ།

               ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་ཡིད་སྐྱོ་ནས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                འབྲས་ལྗོངས་སུ་ལྕམ་སངས་བདེ་འདས་སྐབས་བྲིས་པའི་སྨོན་ལམ།

                 བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                  བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།

                   ངེས་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ།

                    ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ།

                     སྦས་གནས་ཆེན་པོ་འབྲས་ལྗོངས་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་རབ་འཕེལ།

                      ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་ལྷ་ཡི་བདེན་ཚིག

                       Auspiciousness

                       Benedictory Verses

                       Biographies

                       Catalogues

                       Dharma Protectors

                       Dzogchen

                       Gesar

                       Guru Rinpoche Prayers

                       Guru Yoga

                       དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་བླ་སྒྲུབ།

                        དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་བླ་སྒྲུབ།

                         ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོའི་བླ་སྒྲུབ།

                          རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་རྗེ་བཙུན་ལོ་ཆེན་གྱི་བླ་རྣལ།

                           རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                            མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                             བླ་མ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                              གངས་ཅན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་གསུམ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་ཆར་འབེབས།

                               སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར།

                                བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན།

                                 བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།

                                  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་འདུས་པ

                                   ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་རོལ་མཚོ།

                                    Letters

                                    Lineage Prayers

                                    Long Life Prayers

                                    འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                     འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                      མཁའ་འགྲི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                                       དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན།

                                        སྨིན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

                                         ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

                                          རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

                                           གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

                                            གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།

                                             Mind Training

                                             Pilgrimage

                                             མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                              བལ་ཡུལ་མཆོད་སྡོང་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                               ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་མདོ་བྱང་བསྡུས་པ།

                                                 རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་གནས། བྱ་རྒོད་སྤུངས་རི་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།

                                                  འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ།

                                                   ལྷ་བབས་གནས་ལ་བསྟོད་པ།

                                                    རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ།

                                                     གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བསྟོད་པ།

                                                      བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་བསྟོད།

                                                       རྒྱ་གར་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                        བྱང་རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་གནས་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད།

                                                         ལྷོ་བྲག་གནས་ཆེན་མཁར་ཆུ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                          སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་མཆོད་སྡོང་ལ་གསོལ་སྨོན།

                                                           མཉན་ཡོད་གནས་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་རོལ།

                                                            རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།

                                                             ལུམྦི་ནཱི་ལ་བསྟོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ།

                                                              Practice Guides

                                                              Praise

                                                              ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ།

                                                               རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།

                                                                མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་བཞི་དབྱིངས་གཅོད།

                                                                 དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས།

                                                                  རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།

                                                                   འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ།

                                                                    རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།

                                                                     ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

                                                                      ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང་།

                                                                       དཔལ་ཀཱ་ལཱི་དེ་ཝིར་བསྟོད་པ་དཔལ་ལྷ་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                        རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                                                                         གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཀྲ་ཤིས་བིལ་ཝའི་ལྗོན་བཟང་།

                                                                          རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།

                                                                           སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                            ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།

                                                                             འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                              མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

                                                                               ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།

                                                                                Prayers

                                                                                གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།

                                                                                 ཟབ་དོན་རྟོགས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                  ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                   ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་པོད་བཅུ་གསུམ་པ་ལྗགས་ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                    བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                     བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                      འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                       མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                        ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                         མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                          རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                           རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                            དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ།

                                                                                             པཎ་ཆེན་བི་མ་ལའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

                                                                                              བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་བའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                               ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                 ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                                  རྗེ་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱང་གླུ།

                                                                                                   བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི།

                                                                                                    དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་སྦྲང་རྩི།

                                                                                                     ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།

                                                                                                      གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབ་གཏེར་མཛོད།

                                                                                                       Prophecy

                                                                                                       Recitation Guides

                                                                                                       Sādhanas

                                                                                                       Sang Offering

                                                                                                       Songs

                                                                                                       གདུང་དབྱངས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན།

                                                                                                        ཀ་རྩོམ་མགུར་མ།

                                                                                                         བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་འཁོར་བའི་གླུ་ཚེ་རིང་ཞབས་བྲོ་བཀྲ་ཤིས།

                                                                                                          སྣང་བ་སྐྱོ་མུན་ནེ་བའི་ངང་བྲིས་པའི་གདུང་དབྱངས།

                                                                                                           མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལ་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།

                                                                                                            བླ་མ་ས་སྐྱ་པར་གདུང་དབྱངས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་འདེབས།

                                                                                                             ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་མ་འཁྲུལ་བར་བརྗོད་པ་ངེས་དོན་ལམ་བཟང་།

                                                                                                              བླ་མ་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་སྙིང་གི་གཟེར་ཆེན།

                                                                                                               Sur Offering

                                                                                                               Swift Rebirth Prayers

                                                                                                               གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                                                                                                 གངས་ཅན་སྐྱོབས་པའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱུད་མངས།

                                                                                                                  རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང་།

                                                                                                                   Tsok Offering