Long-Life Prayer for Jamyang Chökyi Lodrö—Tibetan

Practices › Long-Life Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English | བོད་ཡིག

སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་ཅིང་། །

ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་མཁས་པ། །

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་གཅིག་གྱུར་པ། །

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

 

ཞེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ངག་དབང་ལེགས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པའོ། ། དགེའོ།།

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept