Long Life Prayer for Jamyang Chökyi Lodrö—Tibetan

Long Life Prayers | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa | Tibetan Mastersའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English | བོད་ཡིག

Gatön Ngawang Lekpa

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Further Information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་ཅིང་། །

ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་མཁས་པ། །

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་གཅིག་གྱུར་པ། །

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

ཞེས་པ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་ངག་དབང་ལེགས་པས་མཛད་པའོ།། །།