ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Practices › Long Life Prayers

English (70) | Deutsch (13) | Español (19) | Français (22) | Italiano (6) | Nederlands (9) | Português (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (70)


Three Deities of Long Life

Further Information:
Download this collection:

A selection of prayers for longevity (zhabs brtan), first more general ones, then those for specific individuals (arranged alphabetically by subject):

སྤྱི།

ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིགས་སུ་བསྩལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ།

  ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

   རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་འཚོ་གཞེས་སུ་གསོལ་བའི་སྨོན་ཚིག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ

    བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་འགྲོ་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་།

     ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།

     ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།

     Ḍākinī Muntso Rinpoche

     སྡེ་གཞུང་རིན་པོ་ཆེ།

     Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoche

     རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

     Dodrupchen Rinpoche

     བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

     Dzogchen Rinpoche

     Dzongsar Khyentse Rinpoche

     རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

       མཁྱེན་བརྩེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག

        མཚུངས་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་༧རྫོང་སར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབ།

         གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

         རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

          གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

           གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

            ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

             ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

              རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

               གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

                རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན།

                 ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

                  Jetsün Lochen Incarnation

                  མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ།

                  མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

                  མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར།

                  ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

                  བློ་གྲོས་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ།

                  མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོ།

                  སྨིན་གླིང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ།

                  Namkhai Norbu Rinpoche

                  Neten Chokling Rinpoche

                  ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

                  Patrick Gaffney

                  Penor Rinpoche

                  དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེ།

                  Sakya Dagchen and Son

                  ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར།

                  ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

                  ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

                  Sogyal Rinpoche

                  Soktsé Rinpoche

                  Tai Situ Rinpoche

                  Taklung Tsetrul Rinpoche

                  པཎ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

                  Tertön Sogyal Lerab Lingpa

                  འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

                  Tulku Thondup Rinpoche

                  Related Topics