ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Practices › Long Life Prayers

English (99) | Deutsch (13) | Español (19) | Français (23) | Italiano (6) | Nederlands (9) | Português (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (99)


Three Deities of Long Life

Further information:
Download this collection:

A selection of prayers for longevity (zhabs brtan), first more general ones, then those for specific individuals (arranged alphabetically by subject):

Ḍākinī Muntso Rinpoche

Dodrupchen Rinpoche

Gyaltön Rinpoche

Jetsün Lochen Incarnation

Ngawang Tutob Wangchuk

Patrick Gaffney

Sakya Dagchen Rinpoche

Sakya Dagchen and Son

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

Tulku Thondup Rinpoche

ཀར་ལུ་རིན་པོ་ཆེ།

ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

གདོང་སྣ་རིན་པོ་ཆེ།

གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་པདྨ་འགྱུར་མེད།

གནས་བརྟན་མཆོག་གླིང་རིན་པོ་ཆེ།

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

  གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན།

   གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     ༧གོང་ས་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

      རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།

       གོང་ས་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་སྒྲ་དབྱངས།

        རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་དགེ་ལེགས་ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན།

         ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

          ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ།

          ཆོས་རྒྱམ་དྲུང་པ།

          ཏའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ།

          དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེ།

          དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

          དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ།

          ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

          པཎ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

          པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ།

          བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

          བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

          བློ་གྲོས་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེ།

          མ་ཡུམ་ཚེ་རིང་དབང་མོ།

          མཁའ་འགྲོ་ཏཱ་རེ་ལྷ་མོ།

          མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

          མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར།

          མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།

          ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

          ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

          འཁྲུལ་ཞིག་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ།

          འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

          འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

          འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

           གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ།

            ཞབས་བརྟན་གུར་གུམ་གསར་པ་མ།

             ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

              ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

               འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                 བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                  ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།

                   ཞབས་བརྟན་སྤྲིན་སྒྲའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

                    ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

                     ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

                      མཆོག་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                       འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                        རི་སྐེད་བྱ་བྲལ།

                        རྗེ་བཙུན་འཆི་མེད་ཀླུ་སྡིངས།

                        རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

                        རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

                        རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

                        རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                         རྫོང་གསར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

                          ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།

                           མཁྱེན་བརྩེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག

                            མཚུངས་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་༧རྫོང་སར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབ།

                             ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

                             ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར།

                             སོག་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

                             སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

                             སྡེ་གཞུང་རིན་པོ་ཆེ།

                             སྤྱི།

                             ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིགས་སུ་བསྩལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ།

                              ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                               རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་འཚོ་གཞེས་སུ་གསོལ་བའི་སྨོན་ཚིག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ

                                བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་འགྲོ་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་།

                                 སྨིན་གླིང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ།

                                 ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།

                                 ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

                                 Related Topics