སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

English (13) | Español (1) | Português (1) | བོད་ཡིག (13)

Sera Khandro

Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo

Name variants:
  • Dewé Dorje
  • Kunzang Chönyi Wangmo
  • Sukhavajra (Sukha Badzra)
  • Üza Khandro
Further Information:
Download this collection:

ཨེ་མ་ཧོཿ

རྒྱལ་ཡུམ་འཕགས་མའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གརཿ

བདེ་བའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབསཿ

འདི་ཕྱི་བར་གསུམ་རྗེས་བཟུང་སྟེཿ

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོགཿ

Texts by and associated with Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo (se ra mkha' 'gro kun bzang bde skyong dbang mo, 1892–1940), the famous treasure-revealer:

གསོལ་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མགུར་གླུ།

ཞལ་གདམས།

རྣམ་ཐར།

སྒྲུབ་ཐབས།