ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།

English (19) | Deutsch (3) | Español (5) | Français (9) | Italiano (1) | Nederlands (2) | Português (1) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (18)

Alak Zenkar Rinpoche

ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེ།

Name variants:
 • Thupten Lungrik Mawé Nyima
 • Tudeng Nima
Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

Texts by and about the great scholar Alak Zenkar Rinpoche Thupten Nyima (a lags gzan dkar thub bstan nyi ma, b.1943):

Long-Life Prayers

ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

  ཕ་ཁྲིགས་ཡེ་ཤེས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

   ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    ཞབས་བརྟན།

     ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

       མཚན་ཉིད་རིག་པ།

       མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

       རྣམ་ཐར།

       སྒྲུབ་ཐབས།