ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར།

English (6) | Deutsch (2) | Español (3) | Français (3) | Italiano (1) | Nederlands (2) | བོད་ཡིག (6)

Sakya Trichen

Kyabgön Sakya Gongma Rinpoche

Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

Texts by and about Kyabgön Sakya Gongma Rinpoche, Ngawang Kunga Tekchen Palbar (ngag dbang kun dga' theg chen dpal 'bar, b. 1945), the 41st Sakya Trizin:

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གི་༧སྐྱབས་མགོན་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེག་ཆེན་དཔལ་འབར་ཕྲིན་ལས་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་བརྟན་བཞུགས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས།

  འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།

   ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

    སྐྱབས་མགོན་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

     རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
      Decline
      Accept