Prayer for the Long Life of Kyabgön Sakya Trichen—Tibetan

Practices › Long Life Prayers | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Lodrö Rinchen | Tibetan MastersSakya Trichen

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Khenchen Ngawang Lodrö Rinchen

Kyabgön Sakya Gongma Rinpoche

Further Information:
Download this text:

 

ངག༵་དབ༵ང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་རིགས་འཁོན་གྱི་གདུང༌། །

འགྲོ་ཀུ༵ན་དག༵འ་མཛད་ཐེག༵་ཆེ༵ན་མདོ་སྔགས་ལམ། །

ཕན་བདེའི་དཔ༵ལ་དུ་འབ༵ར་བའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །

བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །