མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

English (27) | Deutsch (5) | Español (2) | Français (5) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (27)

Chokgyur Dechen Lingpa

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Further Information:
Download this collection:

༈ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

The following texts are available as part of our series honouring the life and work of the famous tertön Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829–1870):

ཞལ་གདམས།

སྨོན་ལམ།

རྣམ་ཐར།

གཅོད།

བཤགས་པ།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཚེ་སྒྲུབ།

མཆོད་པ།

བསྟོད་པ།

གསོལ་འདེབས།

སྒྲུབ་ཐབས།

རྒྱུད་སྡེ།

ཚོགས།