མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

English (41) | Deutsch (6) | Español (2) | Français (6) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (41)

Chokgyur Dechen Lingpa

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Name variants:
 • Kyasu Terton
 • Orgyen Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous tertön Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829–1870):

གཅོད།

གསོལ་འདེབས།

བཤགས་པ།

བསང་མཆོད།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མཆོད་པ།

ཚེ་སྒྲུབ།

ཚོགས།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

རྒྱུད་སྡེ།

རྣམ་ཐར།

ལོ་རྒྱུས།

སྒྲུབ་ཐབས།

རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

  སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་སྒོམ་གྲོལ།

   བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

    བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ༔

     གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ།

      སྨོན་ལམ།

      ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།