འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།

English (41) | Deutsch (3) | Español (4) | Français (5) | Português (3) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (41)

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Name variants:
 • Guṇa
 • Karma Ngawang Yönten Gyatso
 • Ngawang Yönten Gyatso
 • Pema Garwang
 • Tennyi Yungdrung Lingpa
 • Yönten Gyatso
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ བཀའ་གཏེར་ལུང་ཟིན་བཻ་རོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད། །

རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Works by or about the great nineteenth-century master Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas, 1813–1899), one of the pioneers of the Rimé movement

གསོལ་འདེབས།

སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

   ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

    འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

     མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

      མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

       མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

        ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།

         ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས།

          དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས།

           སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དབྱངས་སྙན།

            མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་གདུང་བའི་ཏམྦུ་ར།

             དབང་ཆོག

             བརྒྱུད་འདེབས།

             བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

             བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

             མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

             ཚེ་ཐར།

             ཚོགས།

             ཞལ་གདམས།

             འགྲེལ་པ།

             རྣམ་ཐར།

             སྒྲུབ་ཐབས།

             སྦྱིན་སྲེག

             སྨོན་ལམ།

             ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།