Advice for Könchok Paldrön—Tibetan

Literary Genres › Advice | Collections & Cycles › Chokling Tersar | བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

English | བོད་ཡིག

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་གདམས་པ།

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།། དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་རྟེན་ལ་བཞུགས། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་སེམས་འདུལ་བརྩོན། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་བྱང་སེམས་བསྒོམ། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་དཀོན་མཆོག་རིམ་གཉིས་རྟོགས། །

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept