མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

Tibetan Mastersམཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

English (31) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (31)

Khenchen Jigme Phuntsok

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

Name variants:
  • Abhaya
  • Chöjé Yishin Norbu
  • Jigme Phuntsok Jungne
  • Ngawang Lodrö Tsungmé
  • Pema Wangchen Gyepé Dorje
  • Tupten Lekshe Zangpo
Further Information:
Download this collection:

༈ འཇིགས་མེད་རྩོད་འཆད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

ཕུན་ཚོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Works by and about the influential Nyingma teacher and treasure-revealer Kyabje Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche (mkhan chen 'jigs med phun tshogs), aka Khenpo Jigphun (1933–2004):

Advice

Aspiration Prayers

Guru Yoga

Lineage Prayers

Long Life Prayers

Pilgrimage

Prayers

Sādhanas

Songs

Vajrakīla