མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

English (31) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (31)

Khenchen Jigme Phuntsok

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

Name variants:
  • Abhaya
  • Chöjé Yishin Norbu
  • Jigme Phuntsok Jungne
  • Ngawang Lodrö Tsungmé
  • Pema Wangchen Gyepé Dorje
  • Tupten Lekshe Zangpo
Previous incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

༈ འཇིགས་མེད་རྩོད་འཆད་རྩོམ་པའི་གཏེར་ལ་དབང་། །

ཕུན་ཚོགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །

དཔག་ཡས་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

འདྲེན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

Works by and about the influential Nyingma teacher and treasure-revealer Kyabje Khenchen Jigme Phuntsok Rinpoche (mkhan chen 'jigs med phun tshogs), aka Khenpo Jigphun (1933–2004):

Vajrakīla

གནས་སྐོར།

གསོལ་འདེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མགུར་གླུ།

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།

སྒྲུབ་ཐབས།

སྨོན་ལམ།