ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

English (3) | བོད་ཡིག (3)

ཆོས་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་ཟ་ཧོར་གདུང་། །

རྩ་གསུམ་སྲུང་མས་ཞལ་བསྟན་རྒྱ་ཅན་ཆོས། །

ཉེར་ལྔའི་སྒོ་འབྱེད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

Texts by the Great Fifth Dalai Lama, Ngawang Lobzang Gyatso (ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1617–1682):

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

སྒྲུབ་པ།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept