Long-Life Prayer for Jamyang Chökyi Lodrö—Tibetan

Practices › Long-Life Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English | བོད་ཡིག

ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི། །

གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་གར། །

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

 

ཞེས་པའང་ཞེ་ཆེན་པདྨ་བི་ཛས་མཛད་པ་དགེའོ།། །།

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept