Virūpa

Indian MastersVirūpa

English (2) | བོད་ཡིག (2)

Virūpa

Virūpa

Name variants:
  • Birupa
  • Śrī Dharmapāla
  • Tutop Wangchuk
Further Information:
Download this collection:

གངྒཱ་བཟློག་ཅིང་མ་རུངས་རྒྱལ་པོ་བཏུལ། །

ཉི་མ་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཁམས་མྱོས་བྱེད་གསོལ། །

མྱོས་མིན་ལིངྒ་རབ་བཀས་གཏུམ་མོ་བཏུལ། །

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །

Texts by and about the famed siddha Virūpa (birwa pa), who is the fountainhead of the Lamdre (lam 'bras) teachings:

Praise

Prayers