འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།

English (2) | བོད་ཡིག (2)

Gyurme Tsewang Gyatso

Chimé Pakmé Nyingtik

Name variants:
  • Chimé Nangdzé Dorje
Further Information:
Download this collection:

Texts by and about Gyurme Tsewang Gyatso ('gyur med tshe dbang rgya mtsho), disciple of Jamyang Khyentse Wangpo and father of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö:

གསོལ་འདེབས།

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།