Final Testament of Yukhok Chatralwa—Tibetan

Literary Genres › Testament | Schools & Systems › Dzogchen | བོད་ཀྱི་བླ་མ།གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།བླ་མ་རིག་འཛིན་ཉི་མ།

English | 中文 | བོད་ཡིག

གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་དམ་པ་རིག་འཛིན་ཉི་མ་མཆོག་ལ་གཡུ་ཁོག་བྱ་བྲལ་བས་འདས་རྗེས་སུ་བབ་པ།

 

རིག་པ་འགྱུར་མེད་ཆེན་པོ་ལ་ན་མོ༔

ལྟ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ༔

སྒོམ་པ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བར་ཞོག༔

སྤྱོད་པ་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བ་ཞིག༔

འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་རྫོགས་ལ༔

དམ་ཚིག་སྤང་བླང་ཡུལ་ལས་འདས༔

རིག་པ་གཅེར་མཐོང་གི་རྒྱལ་པོ༔

ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གི་རྒྱས་བཅས་པ༔

 

གཡུ་ཁོག་བླ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་གྱིས་འདས་རྗེས་སུ་གསུངས་པ་སཱུརྱའི་མིང་གིས་སོ༔

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept