De uiterste wilsbeschikking van Katok Dampa Deshek

Literary Genres › Wilsbeschikking | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKatok Dampa Deshek

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Katok Dampa Deshek

Katok Dampa Deshek

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀཿཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམ།

De uiterste wilsbeschikking van Katok Dampa Deshek

 

སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

tönpé tenpa yün ring né gyur chik

Moge het onderricht van de Boeddha lang bestaan,

ཐེག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཤིན་ཏུ་དར་གྱུར་ཅིག །

tekpé gyalpo shintu dar gyur chik

moge de koning van alle voertuigen bloeien en zich verspreiden,

བསྟན་པ་འཛིན་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

tenpa dzin nam zhabpé ten gyur chik

moge het leven van de dragers van het onderricht zeker zijn,

བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་མིང་ཙམ་སྟོང་གྱུར་ཅིག །

ten la nö nam ming tsam tong gyur chik

mogen alle belemmeringen voor het onderricht volledig worden uitgewist,

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

dro kün sangye tobpé gyur gyur chik

en moge dit wensgebed een oorzaak zijn voor de verlichting van alle wezens.

 

ཅེས་ཀཿཐོག་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེམ་དུ་གསུངས་སོ། །

Dit werd door Dampa Deshek van Katok (1122-1192) op het moment van zijn dood uitgesproken als zijn uiterste wilsbeschikking, op de achttiende dag van de Saga Dawa-maand.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept