Aspiration Prayers—Dutch

Practices › Aspiration Prayers

English (115) | Deutsch (23) | Español (30) | Français (39) | Italiano (6) | Nederlands (3) | Português (12) | 中文 (14) | བོད་ཡིག (115)


Bodhisattva Samantabhadra

Further information:
Download this collection:

Het aantal voelende wezens is even oneindig als de hele ruimte:

mogen allen moeiteloos de drie kaya’s verwezenlijken,

en mogen de wezens van alle zes rijken die in enig leven mijn vader of moeder zijn geweest, niet één uitgezonderd,

allemaal samen de grond van oorspronkelijke volmaaktheid bereiken.

A series of prayers of aspiration (Skt. praṇidhāna; Tib. smon lam) and works from related genres, including prayers for the spread of the teachings (bstan rgyas smon lam):

General

Prayers for the Spread of the Teachings

Related Topics

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept