Zachte regen van de nectar van onsterfelijkheid

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersSakya Trichen | Tibetan MastersSogyal Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Sakya Trichen

Sogyal Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསོད་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་ཞེས་བྱ་བ།

Zachte regen van de nectar van onsterfelijkheid:

Gebed voor het lange leven van Sogyal Rinpoche

geschreven door Kyabje Sakya Trizin

 

མཐའ་ཀླས་སྤྲོས་མཚན་ཉེར་ཞི་ཆོས་སྐུའི་ཀློང༌། །

talé trötsen nyerzhi chökü long

In de uitgestrektheid van dharmakaya, voorbij uitersten, waar alle conceptuele uitweiding tot rust wordt gebracht,

འགག་མེད་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །

gakmé dechen longkü kyilkhor lé

vanuit de oneindig grote gelukzaligheid van de sambhogakaya-mandala,

ཡོངས་ཤར་སྤྲུལ་སྐུ་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བ་ཡིས། །

yong shar tulku tsokyé gyalwa yi

verrijst het nirmanakaya, de ‘uit een meer geboren Boeddha’, Padmasambhava –

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་དགའ་སྟོན་སྩོལ། །

chok dü küntu gewé gatön tsol

schenk ons een vreugdevolle overvloed van universele en niet-aflatende verdienste, bidden wij!

 

རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཁམས། །

gyal kün yeshe dorjé nyingpö kham

Vanuit de onverwoestbare maan van boeddhanatuur – de wijsheid van alle overwinnaars –

བསོ༵ད་ནམ༵ས་བྱེ་བའི་བསིལ་ཟེར་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །

sönam jewé sil zer yongdzokpé

རྒྱལ༵་བསྟན་ཀུན་ད་སྐྱོང་བའི་གཉེན་གཅིག་པུ། །

gyalten künda kyongwé nyen chikpu

སྙིགས་དུས་མཚ༵ན་མོའི་མགོན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

nyikdü tsenmö gönpo zhabten sol

beschermer in de duistere nacht van dit gedegenereerde tijdperk, moge uw leven lang zijn!

 

སྔོན་བསགས་ཚོགས་གཉིས་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ཡངས་པོར། །

ngön sak tsok nyi nordzin khyön yangpor

In de immense, ruimtelijke aarde van de twee verzamelingen die u in het verleden bijeen hebt gebracht,

རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་རྩ་བ་རབ་བརྟན་ཅིང༌། །

lab chen tukkyé tsawa rabten ching

zijn uw grote en edele wensen krachtig geworteld,

གྲུབ་གཉིས་འབྲས་བུའི་ཡལ་འདབ་ཡོངས་དུད་པ། །

drub nyi drebü yaldab yong düpa

en u bent totaal vervuld van de rijke vrucht van de allerhoogste en gewone siddhi’s –

རིག་འཛིན་དཔག་བསམ་ལྗོན་དབང་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

rigdzin paksam jönwang zhabten sol

vidyadhara, u die bent als een wensvervullende boom, moge uw leven lang zijn!

 

འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་རུ། །

dzamling shar nub yuldru duma ru

In de hele wereld, in vele landen, in oost en west,

སྐལ་ལྡན་བསོ༵ད་ནམ༵ས་ཅན་གྱི་མོས་བློ་བཞིན། །

kalden sönam chen gyi mö lo zhin

onthult u, volgens de wensen van de fortuinlijken met een overvloed aan verdienste,

གང་འདུལ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྟོན་མཛད་པ། །

gang dul chö kyi dütsi tön dzepa

de nectar van de Dharma en geeft onderricht op het juiste moment en op passende wijze –

བསྟན་པའི་རྒྱལ༵་མཚ༵ན་འཛིན་མཁས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

tenpé gyaltsen dzin khé zhabten sol

u die de vaardigheid bezit om het overwinningsvaandel van het onderricht van de Boeddha te verheffen, moge uw leven lang zijn!

 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

lumé könchok sum gyi jinlab dang

Moge door de zegeningen van de Drie Juwelen, die onfeilbaar zijn,

དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མཐུ་རྩལ་དང༌། །

damchen chökyong sungmé tutsal dang

de kracht van de machtige, eed-gebonden Dharma-beschermers en -bewakers,

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

chöying nampar dakpé den tob kyi

en door de kracht van de volkomen zuiverheid van de dharmadhatu,

སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་བདེ་བླག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

mönpé dön kün delak drub gyur chik

de betekenis van onze wensen onmiddellijk en moeiteloos worden verwezenlijkt!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་བཞིན་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་ངག་དབང་ཀུན་དགས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།

Op verzoek van de hele Rigpa-sangha werd dit geschreven door de houder van de Sakya-troon, Ngawang Kunga (Sakya Trizin). Moge de betekenis ervan worden verwezenlijkt!

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept