Prayer to the Guru—Tibetan

Practices › Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

English | བོད་ཡིག

རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

Dodrupchen Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

 

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བློ་བྲལ་སྐད་ཅིག་མ།།

རང་རིག་དོན་གྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་ལ།།

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན།།

འཁྲུལ་སྣང་གཞི་ལ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

 

རྡོ་གྲུབ་བཞི་པས་སོ།།