The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

གསོལ་འདེབས།

English (232) | Deutsch (10) | Español (20) | Français (38) | Italiano (4) | Nederlands (3) | Português (7) | 中文 (17) | བོད་ཡིག (232)

A selection of prayers or supplications (Skt. adhyeṣaṇa; Tib. gsol 'debs):

Amitābha

Amitāyus

Atiśa

Avalokiteśvara

Buddha Śākyamuni

Chokgyur Dechen Lingpa

Clear Light

Ḍākinīs

Eight Mahāsiddhas

Eighty-Four Mahāsiddhas

Götsang Gönpo Dorje

Gyaltsen Tsemö Pung Gyen

Jamgön Kongtrul

Jowo Rinpoche

Kagyü

Karmapas

Karsé Kongtrul

Khenpo Akhyuk

Khenpo Munsel

Khenpo Ngawang Palzang

Khenpo Sodargye

Khyen Kong Chok Sum

Lamrim

Loter Wangpo

Magnetizing

Mandāravā

Marpa

Marpa, Milarepa & Gampopa

Ngorchen Kunga Zangpo

Nonsectarianism

Parṇaśavarī

Prayers to Previous Incarnations

Raudracakrin

Rendawa Zhönnu Lodrö

Sakya Paṇḍita

Sarasvatī

Sé Pakchok Dorje

Three Deities of Long Life

Tsongkhapa Lobzang Drakpa

Tulku Urgyen Rinpoche

Vajrakīlaya

Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ།

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན།

གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

གེ་སར།

གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས།

ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ།

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན།

པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

པད་རྒྱལ་གླིང་པ།

བདུད་འཇོམས་གླིང་པ།

བར་དོ།

བཤགས་པ།

བིརྭ་པ།

བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན།

མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན།

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

མི་ལ་རས་པ།

ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ།

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ།

ཞི་བ་འཚོ།

ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས།

འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།

འཇམ་དཔལ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས།

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།

འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ།

འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ།

རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ།

རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ།

རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།

རྫོགས་ཆེན།

ས་སྐྱ།

སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

སྒ་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས།

སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

སྒྲོལ་མ།

སྤྱི།

སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ།

ཨ་པཾ་གཏེར་སྟོན།

ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

Related Topics

སྨོན་ལམ། བླ་མ་རྒྱང་འབོད། རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས། བརྒྱུད་འདེབས།

Further information:

Download this collection:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept