གསོལ་འདེབས།

Practices › Prayers

English (224) | Deutsch (10) | Español (20) | Français (36) | Italiano (4) | Nederlands (3) | Português (7) | 中文 (17) | བོད་ཡིག (224)


Further information:
Download this collection:

A selection of prayers or supplications (Skt. adhyeṣaṇa; Tib. gsol 'debs):

Amitābha

Amitāyus

Atiśa

Avalokiteśvara

Buddha Śākyamuni

Chokgyur Dechen Lingpa

Clear Light

Ḍākinīs

Eight Mahāsiddhas

Eighty-Four Mahāsiddhas

Götsang Gönpo Dorje

Gyaltsen Tsemö Pung Gyen

Jamgön Kongtrul

Jowo Rinpoche

Kagyü

Karmapas

Karsé Kongtrul

Khenpo Akhyuk

Khenpo Munsel

Khenpo Ngawang Palzang

Khenpo Sodargye

Khyen Kong Chok Sum

Lamrim

Loter Wangpo

Magnetizing

Mandāravā

Marpa

Marpa, Milarepa & Gampopa

Ngorchen Kunga Zangpo

Nonsectarianism

Parṇaśavarī

Prayers to Previous Incarnations

འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

  སྐྱེ་རབས་བསྡུས་པ།

   སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

    ཞབས་དཀར་བའི་སྐྱེ་རབས་ཉུང་འདུས།

     ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ།

      སྐྱེས་རབས་མཚན་གྲངས་ཅན།

       ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སུ་བཏགས་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

        སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

         སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཆུ་ཟླའི་རྫུན་རིས་མོས་ལྡན་དགའ་བྱེད།

          ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་།

           རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

            མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

             རྫོགས་ཆེན་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།

              སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་༔

               སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ༔

                Raudracakrin

                Rendawa Zhönnu Lodrö

                Sakya Paṇḍita

                Sarasvatī

                Sé Pakchok Dorje

                Three Deities of Long Life

                Tsongkhapa Lobzang Drakpa

                Tulku Urgyen Rinpoche

                Vajrakīlaya

                Zhabdrung Ngawang Namgyal

                ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ།

                ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

                ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན།

                གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

                གེ་སར།

                གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ

                གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

                ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས།

                ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ།

                ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

                དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

                དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

                དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན།

                པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

                པད་རྒྱལ་གླིང་པ།

                བདུད་འཇོམས་གླིང་པ།

                བར་དོ།

                བཤགས་པ།

                བིརྭ་པ།

                བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

                བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན།

                མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན།

                མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

                མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

                མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

                མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

                མི་ལ་རས་པ།

                ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ།

                ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ།

                ཞི་བ་འཚོ།

                ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས།

                འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།

                འཇམ་དཔལ།

                འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

                འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

                 དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར།

                  འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                   གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ།

                    གཡག་ཟེའི་ཚ་དབང་འགྱུར་མེད་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                     བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                      དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མས་བསྐུལ་བའི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                       དད་བརྩོན་ལྡན་པ་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                        རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                         འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                          ཁང་སར་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                           མཁས་གྲུབ་ཆོས་དར་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས།

                            བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                             ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                              ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                               བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསོལ་འདེབས།

                                 ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                  མཆོག་སྤྲུལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

                                   འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

                                   འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས།

                                   འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།

                                   འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ།

                                   འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

                                   འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།

                                   ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ།

                                   རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ།

                                   རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ།

                                   རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།

                                   རྫོགས་ཆེན།

                                   ས་སྐྱ།

                                   སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

                                   སྒ་རབ་འབྱམས་པ་ཀུན་དགའ་ཡེ་ཤེས།

                                   སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

                                   སྒྲོལ་མ།

                                   རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

                                    འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                     འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

                                      རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                       བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

                                        རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

                                         སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                          སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མ།

                                           འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འདོད་གསོལ།

                                            རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                             སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                              འཕྲུལ་ཡིག་ལས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་སྙེ་མ༔

                                               སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                                སྤྱི།

                                                གསོལ་འདེབས།

                                                 བླ་མ་ཡང་ཏིག་གི་གསོལ་འདེབས།

                                                  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

                                                   མཆོག་གསུམ་རྩ་བ་གསུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ངག་འདོན་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ།

                                                    རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                                     དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སོགས།

                                                      པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་ལྕང་ར་ཆོས་མཛད་མ་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་ལ་གསུངས་པ།

                                                       རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                        ས་ཕག་ལོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས་རྣམ་གསུམ།

                                                         རྒྱལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                                          བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན།

                                                           སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                            བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་གཉིས་དང་། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན།

                                                             མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                              ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

                                                               བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                རྗེ་གངས་ཅན་གྱི་བླ་མ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་།

                                                                 ཟི་ལིང་ཁྲིམས་ཁང་དུ་སྦྱར་བའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                  པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་གདེབས།

                                                                   སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ།

                                                                   ཨ་པཾ་གཏེར་སྟོན།

                                                                   ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

                                                                   Related Topics

                                                                   This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                                   Decline
                                                                   Accept