Prayers Series—Tibetan

Practices › Prayers

English (161) | Deutsch (6) | Español (9) | Français (14) | Italiano (3) | Nederlands (2) | Português (7) | 中文 (11) | བོད་ཡིག (161)


Further Information:
Download this collection:

A selection of prayers or supplications (Skt. adhyeṣaṇa; Tib. gsol 'debs):

Adzom Drukpa

Akhyuk Rinpoche

Amitābha

Amitāyus

Apang Tertön

Atiśa

Avalokiteśvara

Bardos

Biographical Prayers

Buddha Śākyamuni

Butön Rinchen Drup

Clear Light

Confession

Ḍākinīs

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

Drukpa Kunley

Dudjom Lingpa

Dzogchen

Eight Mahāsiddhas

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

General

གསོལ་འདེབས།

  བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

   འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

    བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན།

     རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

      དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སོགས།

       རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

        ས་ཕག་ལོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས་རྣམ་གསུམ།

         མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

          ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

           རྗེ་གངས་ཅན་གྱི་བླ་མ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་།

            པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་གདེབས།

             Gesar

             གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ

             Götsang Gönpo Dorje

             Gyalwa Yangönpa

             Gyarong Khandro

             Jamgön Kongtrul

             Jamyang Gyaltsen

             Jamyang Khyenrab Tayé

             འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

             འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

              དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར།

               གཡག་ཟེའི་ཚ་དབང་འགྱུར་མེད་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                 རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                   འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསོལ་འདེབས།

                    འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

                    Jatsön Nyingpo

                    འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

                    Jowo Rinpoche

                    Kagyü

                    Karmapas

                    Karsé Kongtrul

                    Khandro Tsering Chödrön

                    མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

                    Khenpo Ngawang Palzang

                    Khyen Kong Chok Sum

                    Lamrim

                    ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

                    Loter Wangpo

                    Machik Labdrön

                    Magnetizing

                    Mañjuśrī

                    Marpa

                    Marpa, Milarepa & Gampopa

                    Milarepa

                    Ngawang Samten Lodrö

                    Nonsectarianism

                    ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ།

                    Parṇaśavarī

                    དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

                    Prayers to Previous Incarnations

                    རྫོགས་ཆེན་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།

                     སྐྱེ་རབས་བསྡུས་པ།

                      འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

                       སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་༔

                        སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ༔

                         ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ།

                          སྐྱེས་རབས་མཚན་གྲངས་ཅན།

                           ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སུ་བཏགས་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

                            སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

                             སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

                              སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཆུ་ཟླའི་རྫུན་རིས་མོས་ལྡན་དགའ་བྱེད།

                               ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་།

                                རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

                                 མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

                                  Raudracakrin

                                  Rendawa Shönnu Lodrö

                                  Sakya

                                  Sakya Paṇḍita

                                  Śāntarakṣita

                                  Sé Pakchok Dorje

                                  Sera Khandro

                                  Shakya Shri

                                  Shechen Kongtrul

                                  Smṛtijñānakīrti

                                  Tārā

                                  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                   རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                    འཕྲུལ་ཡིག་ལས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་སྙེ་མ༔

                                     འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

                                      རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                       བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

                                        སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                         སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                          Thangtong Gyalpo

                                          Tri Songdetsen

                                          Tsarchen Losal Gyatso

                                          Vajrakīla

                                          Vimalamitra

                                          Virūpa

                                          Yeshe Tsogyal

                                          Tertön Sogyal

                                          Related Topics