གསོལ་འདེབས།

Practices › Prayers

English (184) | Deutsch (6) | Español (9) | Français (17) | Italiano (3) | Nederlands (2) | Português (7) | 中文 (11) | བོད་ཡིག (184)


Further Information:
Download this collection:

A selection of prayers or supplications (Skt. adhyeṣaṇa; Tib. gsol 'debs):

Akhyuk Rinpoche

Amitābha

Amitāyus

Atiśa

Avalokiteśvara

Biographical Prayers

Buddha Śākyamuni

Clear Light

Ḍākinīs

Eight Mahāsiddhas

Eighty-Four Mahāsiddhas

Götsang Gönpo Dorje

Jamgön Kongtrul

Jowo Rinpoche

Kagyü

Karmapas

Karsé Kongtrul

Khenpo Ngawang Palzang

Khyen Kong Chok Sum

Lamrim

Loter Wangpo

Magnetizing

Marpa

Marpa, Milarepa & Gampopa

Nonsectarianism

Parṇaśavarī

Prayers to Previous Incarnations

འཁྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

  སྐྱེ་རབས་བསྡུས་པ།

   སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

    ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དང་བའི་པདྨོ།

     སྐྱེས་རབས་མཚན་གྲངས་ཅན།

      ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སུ་བཏགས་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

       སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

        སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཆུ་ཟླའི་རྫུན་རིས་མོས་ལྡན་དགའ་བྱེད།

         ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་།

          རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས།

           མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས།

            རྫོགས་ཆེན་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།

             སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་༔

              སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ༔

               Raudracakrin

               Sakya Paṇḍita

               Sé Pakchok Dorje

               Three Deities of Long Life

               Vajrakīla

               ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ།

               ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

               ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན།

               གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

               གེ་སར།

               གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ

               གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

               ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས།

               ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ།

               ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

               དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

               དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

               དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན།

               པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

               པད་རྒྱལ་གླིང་པ།

               བདུད་འཇོམས་གླིང་པ།

               བར་དོ།

               བཤགས་པ།

               བིརྭ་པ།

               བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ།

               བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན།

               མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན།

               མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

               མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།

               མི་ལ་རས་པ།

               ཚར་ཆེན་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ།

               ཞི་བ་འཚོ།

               ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས།

               འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།

               འཇམ་དཔལ།

               འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

               འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

                དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར།

                 གསོལ་འདེབས་དད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ།

                  གཡག་ཟེའི་ཚ་དབང་འགྱུར་མེད་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                   བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                    དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མས་བསྐུལ་བའི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                     དད་བརྩོན་ལྡན་པ་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                      རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                       འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

                        ཁང་སར་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                         མཁས་གྲུབ་ཆོས་དར་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས།

                          བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                           ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                            ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                             བླ་མ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                              འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་སྐུ་གོང་འོག་གི་གསོལ་འདེབས།

                               ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

                                འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

                                འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས།

                                འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།

                                འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ།

                                འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

                                འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།

                                ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ།

                                རེད་མདའ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས།

                                རྒྱ་རོང་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ།

                                རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ།

                                རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི།

                                རྫོགས་ཆེན།

                                ས་སྐྱ།

                                སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

                                སྒྲོལ་མ།

                                འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                 འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

                                  རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                   བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

                                    སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                     རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

                                      སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                       འཕྲུལ་ཡིག་ལས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་སྙེ་མ༔

                                        སྤྱི།

                                        གསོལ་འདེབས།

                                         འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།

                                          རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་དང་ཀཿཐོག་པ་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                                           དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སོགས།

                                            རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                             ས་ཕག་ལོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས་རྣམ་གསུམ།

                                              བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མར་གསོལ་སྨོན་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འཛིན།

                                               སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

                                                བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དྲན་པས་གདུང་སེལ་ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆེད་གཉིས་དང་། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱི་གཟེར་ཆེན།

                                                 མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་དང་རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                  ལྷག་པའི་ལྷའི་གསོལ་འདེབས།

                                                   བླ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                                                    རྗེ་གངས་ཅན་གྱི་བླ་མ་གུ་རུ་པད་འབྱུང་།

                                                     པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱི་གསོལ་གདེབས།

                                                      སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ།

                                                      ཨ་པཾ་གཏེར་སྟོན།

                                                      ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

                                                      Related Topics