མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

English (14) | Deutsch (3) | Español (1) | Français (2) | Italiano (1) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (14)

Khenchen Ngawang Palzang

མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

Name variants:
  • Dorje Zijitsal
  • Jampal Gyepa Zilnön
  • Khenpo Ngaga
  • Ösal Rinchen Nyingpo
  • Pema Ledrel Tsal
  • Tsultrim Gyatso
Further information:
Download this collection:

ས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་གྱུར་བི་མ་ལ། །

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀློང་ཆེན་པ། །

དབྱེར་མེད་ང༵ག་གི༵་དབ༵ང་པོ༵ར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Texts by and about the great Dzogchen master Khenchen Ngawang Palzang (ngag dbang dpal bzang, 1879–1941), also known as Khenpo Ngakchung:

གསོལ་འདེབས།

བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

མགུར་གླུ།

མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཞལ་གདམས།

རྫོགས་ཆེན།

སྒྲོལ་མ།

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept